Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”
w Jeleniej Górze

pttk PTTK Sudety Zachodnie

przy współudziale
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze,
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,
Urzędu  Marszałkowskiego Województwa  Dolnośląskiego,
Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie

62. ORN

zaprasza na
62.
Ogólnopolski Rajd Narciarski
„KARKONOSZE 2017”
11-18.03.2017 r.

Komitet Organizacyjny Rajdu „Karkonosze 2017”:
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, 58-500 Jelenia Góra, ul.1 Maja 86
Tel.: 757525851 fax. 757523627, email: pttk@ pttk-jg.pl, www.pttk-jg.pl
Konto: 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 BZ WBK Oddział Jelenia Góra.

REGULAMIN RAJDU

Komitet Organizacyjny:

1. Komandor Rajdu  Jan Jabłoński
2. Wicekomandor Rajdu Wanda  Oryszczak
3. Członkowie Komitetu Barbara Wieniawska-Raj
Mieczysław Bogdaszewski
Janusz Per
        

Cel  rajdu:

 1. Promocja Karkonoszy jako obszaru narciarskiego
 2. Upowszechnianie turystyki narciarskiej
 3. Zdobywanie odznak narciarskich PTTK: GON, PON,  NOM, WON.
 4. Aktywny wypoczynek w zimowej scenerii górskiej  
 5. Podnoszenie sprawności fizycznej i kondycji.

Termin i lokalizacja:
Rajd odbędzie się w dniach od 11 do 18 marca 2017 r. w polskich i czeskich Karkonoszach i Górach Izerskich. Organizatorzy przygotowali trzy trasy: na nartach ski-turowych  oraz na nartach biegowo-śladowych.
Uroczyste podsumowanie rajdu nastąpi w dniu 17 marca 2017 r. w schronisku PTTK Hala Szrenicka. Zamknięcie rajdu nastąpi 18 marca 2017 r.

Uczestnictwo:

 1. W rajdzie mogą uczestniczyć narciarze indywidualni oraz drużyny zgłoszone przez jednostki terenowe PTTK, organizacje społeczne, instytucje i zakłady pracy oraz narciarze indywidualni.
 2. W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie narciarze z umiejętnościami jazdy na nartach w warunkach górskich, w stopniu co najmniej średnim.
 3. Dla osób niepełnoletnich bezwzględnie konieczna jest pisemna zgoda obojga rodziców.
 4. Każda zgłoszona drużyna zobowiązana jest posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz co najmniej jeden sprawny i naładowany telefon komórkowy zawierający numery telefonów do organizatora oraz Karkonoskiej  Grupy GOPR i Horskiej Służby.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w rajdzie na „Kartach  zgłoszeń” przyjmowane będą do 16 lutego 2017 r. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do 16 lutego otrzymają potwierdzenie o przyjęciu lub braku miejsc. Osoby  zgłoszone po 16 lutym są zobowiązane same dowiedzieć się o ich zakwalifikowaniu do udziału w rajdzie. Ilość uczestników w rajdzie jest ograniczona miejscami noclegowymi w schroniskach. Zgłoszenia przyjmujemy wg kolejności ich otrzymania.

Opłata uczestnika na częściowe pokrycie kosztów zadania non-profit dokonana do dnia 16 lutego na Rajd wynosi 100 zł  od osób dorosłych oraz 80 zł od młodzieży szkolnej, studentów i przodowników turystyki kwalifikowanej. Opłata dokonana po dniu 16 lutego wynosi 150 zł od osoby bez względu na uprawnienia. W przypadku nie stawienia się na start opłata nie podlega zwrotowi.
Wpłat należy dokonywać na konto: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze numer 611090 1926 0000 0005 1400 0193 B Z WBK Oddział Jelenia  Góra z  dopiskiem  „Karkonosze 2017”.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

 • odznakę rajdową,
 • dyplom uczestnictwa,
 • posiłek na zakończenie rajdu,
 • ubezpieczenie NNW i KL.

Noclegi, żywienie i przejazdy:
Noclegi dla uczestników na trasach wielodniowych rezerwuje organizator. Należność za noclegi i wyżywienie pokrywają uczestnicy z funduszy własnych lub jednostek zgłaszających drużyny. Koszt noclegu w schroniskach polskich wynosi średnio  ok. 45. zł za dzień. Wyżywienie we własnym zakresie.

Dyskwalifikacja drużyny lub uczestnika może nastąpić na skutek:

 • niezastosowania się do poleceń kierownika trasy,
 • samowolnej zmiany przydzielonej trasy,
 • nie udzielenia pomocy w razie wypadku,
 • nie respektowania zaleceń prowadzącego trasę,
 • naruszania regulaminu obowiązującego w obiektach  PTTK,
 • naruszania przepisów obowiązujących w strefie nadgranicznej.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Za dobór drużyny i jej przygotowanie do rajdu odpowiada kierownik drużyny.
Uczestników obowiązuje posiadanie sprzętu  narciarskiego oraz ekwipunku odpowiedniego do wybranej trasy.

Uwagi organizacyjne.

 1. Na trasach polskich i czeskich należy bezwzględnie posiadać ważny dokument tożsamości.
 2. Schroniska PTTK udzielają zniżki na noclegi na podstawie ważnej legitymacji PTTK.
 3. Aby trasa odbyła się, musi na nią zgłosić się co najmniej 8 osób.
 4. Na trasie I obowiązują narty ski-turowe.  
 5. Na trasie II narty biegowo-śladowe.  
 6. Uczestnicy rajdu przekraczają granicę na podstawie dowodów osobistych lub paszportów, które należy posiadać przy sobie podczas rajdu.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Wszyscy uczestnicy Rajdu powinni mieć włączony roaming (możliwość odbierania telefonów za granicą) w swoich telefonach komórkowych.
 2. Kierownicy grup winni przed wyjściem w góry wpisać do swoich telefonów komórkowych niezbędne numery GOPR i Horskiej Służby, a także  numery telefonów osób funkcyjnych Rajdu i wszystkich uczestników swojej grupy.
 3. Uczestnicy rajdu mają bezwzględny obowiązek w razie nieszczęśliwego wypadku udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej i powiadomić służby ratownicze:
  GOPR - tel. alarmowy: +48985 lub +48 601100300 lub +48112.
  tel. stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze +48 75 7524734.
  Horska Służba: +420 499 433 230, +420 499 433 239, +420 602 448 338

Postanowienia końcowe
Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo zmiany tras rajdu oraz odwołania imprezy częściowo lub w całości w razie powstania warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia uczestników rajdu.      

Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.

                             
WYKAZ TRAS:

Trasa I. 8 dni. Narty ski-turowe.
Prowadzący:
Jan Jabłoński  tel. +48 502145371.

11.03.2017 r.   Zbiórka godz. 10. 10. w holu dworca PKP  w Jeleniej Górze.

1. Dzień 11.03.2017 r. Sobota  godz. 10.20  wyjazd autobusem MZK linią nr. 15 do Jagniątkowa, z przystanku MZK obok dworca PKP  w Jeleniej Górze. Wysiadamy w Jagniątkowie na przystanku  ul. Agnieszkowska. Start godz.11.00. Podchodzimy szlakiem  czarnym (Petrowka) dalej szlakiem czerwonym do schr. PTTK Odrodzenie.

2. Dzień 12.03.2017 r. Niedziela  start  godz. 9.30 schr. PTTK Odrodzenie, U Bilѐho Labe - Dřevařska cѐsta - Špindlerův Mlýn - Předni Planina - Stoh - Špindlerův Mlýn - Divći Lavky - Davidovy boudy - Špindlerova  bouda - schr. PTTK Odrodzenie.

3. Dzień 13.03.2017 r. Poniedziałek  start  godz. 9.30 schr. PTTTK  Odrodzenie - Moravská  bouda - Medvѐdi bouda - Špindlerův Mlýn - Medvedin - Vrbatova bouda - Labska bouda - Martinova bouda - Pertova bouda - Przeł. Dołek- schr. PTTK Odrodzenie.

4. Dzień - 14.03.2017 r. Wtorek  start  godz. 9.30 schr. PTTK Odrodzenie - Mały Szyszak Tępy Szczyt – Lučni bouda - Spalona Strażnica – Skały Słonecznik - schr. PTTK Odrodzenie.

5. Dzień - 15.03.2017 r.  Środa  start  godz. 9.30 schr. PTTK Odrodzenie – Czeskie i Śląskie Kamienie – Martinova bouda – Śnieżne Kotły – Twarożnik - Szrenica – schr. PTTK Hala Szrenicka.

6. Dzień – 16.03.2017 r. Czwartek start godz. 9.30 schr. PTTK Hala Szrenicka – Owcze Skały – Jakuszyce – Harrachov – Vosecka bouda – Szrenica – schr. PTTK Hala Szrenicka.

7. Dzień - 17.03.2017 r. Piątek  start  godz. 9.30 schr. PTTK Hala Szrenicka – Szrenica – schr. Pod Łabskim Szczytem – Labska Louka – Harrachova cesta – Vosecka bouda – Szrenicka skała - schr. PTTK Hala Szrenicka.   Podsumowanie Rajdu.
        
8. Dzień - 18.03.2017 r. Sobota  start godz. 9.30. schr. PTTK Hala Szrenicka – Świąteczny Kamień - Szrenicka Skała – Śnieżynka – Puchatek - Szrenica- schr. PTTK Hala Szrenicka  Lolobrygida – Szklarska Poręba. Przystanek PKS. Koniec Rajdu. Przejazd do Jeleniej Góry.


Trasa II. 8 dni. Narty śladowe.
Prowadzi: Janusz Perz tel. +48600034715.

11.03.2017 r. Zbiórka godz. 9.20. w holu dworca PKP w Jeleniej Górze.

1.Dzień 11.03.2017 r. Sobota start godz. 9.35. Przejazd pociągiem do Szklarskiej Poręby Górnej, tam przesiadka z możliwością dojazdu czeskim pociągiem do Jakuszyc, dalej na nartach: Jakuszyce – spacerówka – schr. Orle – Granicznik – Jizerka – schr. Orle.

2. Dzień 12.03.2017 r. Niedziela start godz. 9.30. schr. Orle – Rozdroże Pod Cichą Równią – Zwalisko – Wysoki Kamień – Rozdroże Pod Wysokim Kamieniem – Sudecka Droga – Waloński Kamień – Jakuszyce – Spacerówka - schr. Orle.

3. Dzień 13.03.2017 r. Poniedziałek start godz. 9.30. schr. Orle – Samolot – Cicha Równia  Jelenia Łąka –Jagnięcy Potok – Mokra Przełęcz – Biała Droga – Polana Izerska – Drwale - Droga Telefoniczna – schr. Na Stogu Izerski – Drwale – schr. Chatka Górzystów – Kobyla Łąka - schr. Orle.

4. Dzień 14.03.2017 r. Wtorek  start godz. 9.30. schr. Orle – Granicznik – Jizerka – Promenadni cesta - Smedava – Predel – Palićnik – Predel – Jizerka – schr. Orle.

5. Dzień 15.03.2017 r. Środa start godz. 9.30. schr. Orle – Jakuszyce – zielonym szlakiem Owcze Skały – schr. PTTK Hala Szrenicka.

6. Dzień 16.03.2017 r. Czwartek start godz. 9.30. schr. PTTK Hala Szrenicka –Trzy Świnki  Vosecka bouda – Labska louka – Harrachovy Kameny - Vrbatova bouda - Labska bouda – Konska cesta - Śnieżne Kotły – Łabski Szczyt – Twarożnik – schr. Szrenica – schr. PTTK Hala Szrenicka.

7. Dzień 17.03.17 r. Piątek start godz. 9.30. schr. PTTK Hala Szrenicka – Twarożnik – Vosecka bouda – Krakonošova snidane – szlak żółty - Zadni Plech – Ručičky – Ryžoviste – Harrachov – Mumlavsky Wodopad – Na Pastvine – Vosecka bouda – Mokra Przełęcz – schr. PTTK Hala Szrenicka. Podsumowanie Rajdu.

8. Dzień 18.03.17 r. Sobota start godz. 9.30. schr. PTTK Hala Szrenicka – Mokra Przełęcz – szlak zielony - schr. Pod Łabskim Szczytem – Pramen Labe – Navorska Louka – Vosecka bouda – schr. Hala Szrenicka – Wodospad Kamieńczyka – Szklarska Poręba.  Przystanek PKS. Koniec Rajdu. Przejazd do Jeleniej Góry.

Zaprasza komandor Rajdu -  Jan Jabłoński

62. ORN 01

Karta Zgłoszenia (PDF) [186.85 KB]
Karta Zgłoszenia (DOC) [30.5 KB]
Regulamin do pobrania [759.44 KB]