Polski FunduszRozwoju

Dnia 12 grudnia 2012 roku odbyło się tradycyjne zebranie opłatkowe, na które przybyli działacze Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze. Jest to praktycznie jedyny dzień w roku kiedy mamy możliwość spotkania się w takim gronie. Oprócz zarządu naszego Oddziału obecni byli przewodniczący poszczególnych komisji, kół oraz wyróżniający się społecznicy. Jest to także dzień, w którym za swoje zasługi otrzymują oni wyróżnienia. Oczywiście są to drobne upominki książkowe, bo tylko na takie stać w chwili obecnej nasze Towarzystwo. Chodzi jednak nie o nagrody lecz o sam fakt pamiętania o tych, którym się je wręcza. Dostrzeżenie ich dokonań na przestrzeni mijającego roku oraz pokazanie jak ważna ta ich działalność jest dla turystów, mieszkańców naszego miasta, i ich samych, jest najlepszym podziękowaniem. Cieszy fakt posiadania przez nasze Towarzystwo tylu działaczy. Dzięki ich pasji organizowane są różne imprezy kierowane zarówno do młodzieży jak osób dorosłych oraz seniorów. I są to imprezy zarówno piesze, górskie, kolarskie, motorowe, narciarskie czy krajoznawcze. Uczestniczący w nich turyści mogą nie tylko poznawać piękno Dolnego Śląska ale odkrywać nowe nieznane do tej pory miejsca i ich historie. Coraz częściej turyści prowadzeni są na szlaki w Polsce, Czechach i Niemczech.

opłatek 2012 01
Uczestnicy zebrania opłatkowego w 2012 roku. Foto: Krzysztof Tęcza

Podczas zebrania opłatkowego dzielimy się swoimi osiągnięciami, dowiadujemy się co działo się w Oddziale i planujemy przyszłoroczne imprezy.

Na początku prezes Oddziału Adam Rodziewicz, witając wszystkich, prosi o uczczenie minutą ciszy naszych działaczy, którzy odeszli w tym roku na wieczną wędrówkę. Niestety znowu ubyło z naszego grona kilku wspaniałych ludzi.

Niektórzy z przybyłych zostali odznaczeni wyróżnieniami Towarzystwa. Są to: Wanda Oryszczak, Ewa Parafinowicz i Marek Dąbek, którzy otrzymali odznaki 25 lat w PTTK. Jan Jabłoński, Wanda Oryszczak i Mieczysław Bogdaszewski otrzymali przyznany przez Komisję Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK tytuły Honorowych Przodowników Turystyki Narciarskiej. Serdecznie im gratulujemy.

Wiceprezes Andrzej Mateusiak przedstawił nam kalendarium Oddziału. Oczywiście zrobił to w wielkim skrócie. Całość będzie opublikowana w kolejnym Biuletynie. Najważniejszym było odebranie przeprowadzonych prac remontowych na Chojniku oraz prace przy przygotowaniu inwestycji polegającej na doprowadzeniu wody i odprowadzeniu ścieków z zamku Chojnik tak by uniknąć w przyszłości zachwiania równowagi biologicznej na terenie KPN. Niestety ze względu na koszty tej inwestycji (2,2 mln zł) oddział nie jest w stanie sam jej udźwignąć i musimy szukać wsparcia finansowego na zewnątrz.

opłatek 2012 02
opłatek 2012 03
Działacze Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze. Foto: Krzysztof Tęcza

Przez cały rok przewodnicy z naszego oddziału brali udział w specjalistycznych szkoleniach pozwalających na podnoszenie ich wiedzy i kwalifikacji. Dzięki temu będą mogli wzbogacić swoją ofertę turystyczną.

Krzysztof Tęcza przedstawił w skrócie dokonania Komisji Krajoznawczej. W roku 2012 odbyła się III edycja krajoznawczych spacerów. Turyści podczas pięciu wycieczek poznawali teren Jeleniej Góry. Mogli po raz pierwszy, po remoncie, wejść na Wieżę Baszty Zamkowej. Zwiedzili muzeum komunikacji w MZK. Byli na Kopkach, w Borowym Jarze, na Wzgórzu Kościuszki, obejrzeli nowy gmach Muzeum Karkonoskiego, a także dotarli do chatki AKT. Dodatkowo wyruszyli na szósty spacer by wziąć udział we wspólnym zakończeniu sezonu turystycznego z uczestnikami Rajdu na Raty. 12 maja K. Tęcza zorganizował drugie seminarium „Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej", w którym referaty wygłosili: Julita Izabela Zaprucka, Gabriela Zawiła, gen. Bronisław Peikert, Krzysztof korzeń, Kazimierz Piotrowski, Ivo Łaborewicz i Krzysztof Tęcza. Wystąpił także zespół Jeleniogórzanie. 10 marca w Mokrzeszowie odbyło się sympozjum górskie promujące Sudety. Swój referat zaprezentował tam Krzysztof Tęcza. Aby uczcić dodatkowy dzień w roku czyli 29 lutego zorganizowano specjalne zimowe wejście na Skopiec połączone z ogniskiem i biesiadą turystyczną. Komisja Krajoznawcza uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje i organizacje promujące nasz region. Było to m. in. poprowadzenie wycieczki w ramach festynu w Jagniątkowie czy wniesienie flagi miasta Jelenia Góra na Śląskie Kamienie. Krzysztof Tęcza jako członek jury Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej zgłosił i promował pozycję wydaną przez Karkonoski Park Narodowy co zaowocowało przyznaniem nagrody, którą osobiście odebrał dyrektor Andrzej Raj.

Przewodniczący KK organizował lub brał udział w spotkaniach mających na celu odpowiednie uhonorowanie zasłużonych działaczy. Krzysztof Tęcza złożył gratulacje Antoniemu Litwinowi w dniu jego 80 urodzin i Franciszkowi Dymczyńskiemu w dniu 90 urodzin. Wziął też udział w uczczeniu 100 rocznicy urodzin Teofila Ligenzy, zorganizowanej przez Wiktora Gumprechta.

Od 2010 roku Krzysztof Tęcza redaguje miesięcznik „Informator Krajoznawczy", który stał się kopalnią wiadomości o działalności turystycznej w naszym regionie. Najważniejszym bowiem działaniem KK jest promocja Jeleniej Góry, Karkonoszy i Sudetów Zachodnich.

Wiktor Gumprecht, kierownik Rajdu na Raty, zrelacjonował wyniki tegorocznej edycji tej imprezy. Odbyło się 43 wycieczki piesze i pięć autokarowych, w tym jedna pięciodniowa do Trójmiasta. Turyści odwiedzili niemal cały Dolny Śląski oraz poznali obiekty w Czechach i Niemczech. Wzięło w nich w sumie udział ponad 1300 uczestników. Poszczególne wycieczki poprowadzili: Wiktor Gumprecht (23), Krzysztof Tęcza (6), Paweł Idzik (4), Jarosław Zając (4), Robert Śliwa (3), Janusz Perz (2) i Jerzy chmielnicki (1).

Jan Jabłoński prowadzący Komisję Turystyki Narciarskiej zdał relację z największej imprezy narciarskiej jaka odbywa się w Karkonoszach. W tym roku była to już jej 57 edycja. Rajd Karkonosze odbył się w marcu na dwóch trasach. Uczestnicy jeździli przez tydzień na nartach turowych i śladowych.

Jeśli chodzi o turystykę kolarską to w roku 2012 miało miejsce 12 wycieczek jednodniowych o długości średnio 50. kilometrów każda. Jan Jabłoński poprowadził także 10 wycieczek z cyklu „Z kijkami za pan brat". Są to krótkie spacery, których założeniem nie jest jedynie przejście określonej ilości kilometrów. Podstawowym założeniem tych wycieczek jest nauka chodzenia z kijkami. Wiele bowiem osób zupełnie nie wie jak należy trzymać kijki aby ich używanie było z korzyścią dla zdrowia.

Jan Tyczyński z Komisji Turystyki Motorowej zaprezentował wyniki dwóch imprez motorowych prowadzonych przez cały rok. Były to indywidualne rajdy turystyczne: III Rajd Szlakiem Ewangelickiej Architektury Sakralnej i VIII Rajd Szlakiem Klasztorów i Sanktuariów. Uczestnicy tych imprez odwiedzili ponad 400 klasztorów, 170 sanktuariów i 490 kościołów (w tym ponad 100 ewangelickich).

Adam Rodziewicz zajmujący się turystyką młodzieżową i imprezami na orientacje zorganizował dwa duże szkolenia. Pierwsze dla dzieci, drugie to kurs organizatorów imprez na orientację. Sukcesem był udział ponad 200 osób w „Pucharze Wagarowicza". Po raz pierwszy zorganizowano nową imprezę „Rzepiórowe Andrzejki". Wygląda, że spodobała się i w związku z tym będzie ona kontynuowana.

opłatek 2012 04
Wspólne śpiewanie kolęd. Foto: Krzysztof Tęcza

Antonina Sobierajska z koła nr 30 przybliżyła nam imprezy organizowane wśród nauczycieli. Ponieważ wiek ich uczestników to przedział od 9 do 91 lat, stosuje się różne stopnie trudności poszczególnych wycieczek.

Koło nr 15 (wojskowe) oprócz organizowania wycieczek, we współpracy ze Stowarzyszeniem Radar przeprowadza także imprezy strzeleckie oraz stara się prezentować sprzęt radiolokacyjny na wystawie w Mysłakowicach.

W roku obecnym po raz pierwszy zorganizowano spacery połączone ze zwiedzaniem obiektów sakralnych w Jeleniej Górze. Wszystkie wycieczki poprowadził Antoni Witczak. Z kolei Janusz Perz rozpoczął zimowe spacery na nartach śladowych.

Oczywiście wszystkie tegoroczne imprezy organizowane przez poszczególne komisje będą kontynuowane w roku 2013. Prezes jednak zaapelował by w miarę możliwości tworzyć coś nowego.

Wszystkie działania turystyczne organizowane przez nasze Towarzystwo są imprezami non-profit, aby jednak mogło w nich brać udział jak największa ilość uczestników staramy się o dotacje. W 2012 roku otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego, ZG PTTK, Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jelenia Góra.

Obecnie najważniejszą sprawą są przygotowania do Zjazdu Krajowego PTTK. Właśnie zaczęła się kampania sprawozdawczo-wyborcza na szczeblu kół i oddziałów. Powinna ona zakończyć się w dniu 20 kwietnia 2013 roku Zjazdem Oddziału PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze. Poznamy wówczas nowy zarząd.

A na razie Prezes Adam Rodziewicz w imieniu zarządu oddziału przekazał wszystkim życzenia wielu sukcesów, marzeń, przyjemności. Poprosił także by za naszym pośrednictwem dotarły one do wszystkich turystów, rodzin wędrujących z nami oraz sympatyków i innych uczestników wycieczek.

Nie pozostało nam w tym momencie nic innego tylko podzielić się opłatkiem, wymienić indywidualne życzenia i zaśpiewać kilka kolęd przy choince.

Krzysztof Tęcza


Relacja PDF
Fotorelcja ze spotkania