Od 1 lipca 2014 r. trwa drugi sezon badań archeologicznych na zamku Chojnik pod kierownictwem prof. Dr hab. Jerzego Piekalskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ubiegłym roku podczas badań odkryto w zamku górnym - w palatium - sklepioną, jednopoziomową piwnicę, zawaloną prawdopodobnie podczas pożaru zamku w 1675 r. W tym roku dokończono te badania  (wykop nr 1) i odkryto, że piwnica miała sklepienie prawdopodobnie kolebkowe o rozpiętości aż 8,4 m. Nie znaleziono śladów filara podpierającego sklepienie. Tak wielka rozpiętość sklepienia z okresu jego powstania jest rzadkością na Śląsku.

Chojnik 2014 01
Plan wykopów archeologicznych w 2014 r. na zamku Chojnik

Podczas prac w „sali sądowej” (wykop nr 4) oraz w otoczeniu otwartej baszty łupinowej z „lochem głodowym”, w dolnej części zamku (wykop nr 3), dokonano wielce intrygującego i ciekawego odkrycia. Znaleziono fundamenty okrągłej wieży, o średnicy większej niż baszta łupinowa, którą postawiono później. Pobrano zaprawę wapienną do badania fizykochemicznego, aby ustalić czas powstania tej budowli.

Obecni na wizji lokalnej archeolodzy spekulują na temat wieku nowoodkrytej wieży. Nie wyklucza się, że może ona pochodzić z okresu budowy zamku górnego, oraz że mogła to być wieża samodzielna, w otoczeniu zabudowy z drewna. Jeśli badania zaprawy wapiennej to potwierdzą, to od nowa trzeba będzie pisać historię architektoniczną zamku i  poszczególnych faz jego rozbudowy.

Chojnik 2014 02
Prof. Jerzy Piekalski przy fundamentach nowoodkrytej wieży

Prowadzono też prace w zewnętrznej, zachodniej części zamku, na bastionach (wykop nr 2), poszukując domniemanej baszty zachodniej. Odkopano na razie fragmenty murów oporowych, a ciąg dalszy badań w tym miejscu planowany jest w przyszłym roku. Więcej szczegółów podamy po naukowym opracowaniu wyników badań przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

- Andrzej Mateusiak, 09.07.2014


Dokument PDF