Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
„Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze
pttk
zaprasza

Ogólnopolski Rajd Świętojański
Dzieci i Młodzieży
Rajd Dzieci i Mlodziezy 2013
PRZESIEKA 21 - 22 czerwca 2013 r.

Logo JGcdr9 Powiat Jelenia Gra U.Marsz.Woj.Dolnolskiego

REGULAMIN

ORGANIZATOR

PTTK Oddział „Sudety Zachodnie", 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 86, tel. 757523627,
757525851, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pttk

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

 • Miasta Jelenia Góra
 • Powiatu Jeleniogórskiego
 • Województwa Dolnośląskiego
 • Zarządu Głównego PTTK
Logo JGcdr9Powiat Jelenia GraU.Marsz.Woj.Dolnolskiego

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:

Komandor rajdu - Adam Rodziewicz
Kwatermistrz - Barbara Rodziewicz
Gra terenowa - Radosław Onyszkiewicz

CEL IMPREZY:
 • upowszechnianie aktywnego trybu życia i uprawianie różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej
 • prezentacja walorów krajoznawczych Przedgórza Karkonoszy
 • upowszechnianie polskich tradycji i zwyczajów

UCZESTNICTWO:

W rajdzie uczestniczyć może młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych urodzona w latach 1998 - 2002. Na rajd przyjmowane są drużyny w składzie max. 10 dzieci + 1 opiekun. Uczestnicy niepełnoletni bez opiekuna nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w rajdzie.

TERMIN I MIEJSCE:

Rajd odbywać się będzie w dniach 21-22.06.2013 r. z bazą w Domu Wczasowym „Zielona Gospoda" w Przesiece ul. Dolina Czerwienia 11.

PROGRAM IMPREZY:

21 czerwca 2013 r. - piątek
10.00 – zbiórka uczestników i odprawa techniczna – skwer przy starej lipie sądowej na przeciw DW „Bachus" w Karpaczu.
10.30 – start na trasę pieszą: Karpacz – Patelnia – Kaplica Św. Anny na Grabowcu – Borowice – Wodospad Podgórnej – Przesieka DW „Zielona Gospoda". Organizatorzy dopuszczają możliwość tworzenia własnych tras. Obowiązuje jednak konieczność ich uzgodnienia z organizatorem.
od 16.00 - kwaterowanie w bazie rajdu
17.00 - obiadokolacja (baza rajdu)
18.00 - konkurs krajoznawczy
19.00 – ognisko, pieczenie kiełbasek, konkurs na najpiękniejszy wianek oraz puszczanie wianków na potoku Czerwień
20.30 - DYSKOTEKA

21 czerwca 2013 r. – sobota
8.30 - śniadanie
9.30 – gra terenowa „W poszukiwaniu kwiatu paproci"
12.30 - ZAKOŃCZENIE RAJDU
do 13.30 - opuszczenie bazy

PROGRAM IMPREZY:
 1. Gra terenowa „W poszukiwaniu kwiatu paproci" – drużyny wraz z opiekunami przechodzą trasę w terenie odnajdując określone miejsca i skrytki na podstawie przekazanych przez organizatorainformacji (I miejsce – 10 pkt., II m – 7 pkt., III m – 5 pkt., IV m – 3 pkt., V m – 2 pkt., VI i dalsze miejsca - 1 pkt).
 2. Konkurs na najpiękniejszy wianek – uczestnicy na trasie rajdu wykonują wianki z napotkanych roślin. W bazie rajdu nastąpi ich prezentacja i wybór najładniejszego wianka. Do klasyfikacji generalnej rajdu przyjmuje się najwyżej oceniony przez komisję wianek i na tej podstawie ustala się zajęte przez drużynę miejsce w konkursie. Punktacja jak w pkt. 1.
 3. Postawa i zachowanie drużyny na trasie (do 10 pkt.) i w bazie (do 10 pkt.)
 4. Konkurs krajoznawczy (dot. wiadomości krajoznawczych dotyczących trasy zaproponowanej w niniejszym regulaminie – pisemny) – suma pkt, zdobytych przez 3 reprezentantów drużyny startujących indywidualnie.
ŚWIADCZENIA:
 • wyżywienie: obiadokolacja w dniu 21.06.2013 r. oraz śniadanie w dniu 22.06.2013 r.
 • noclegi 21/22.06.2013 r.
 • upominki dla najlepszych w konkursach na najpiękniejszy wianek i krajoznawczym oraz puchar dla zwycięzcy w klasyfikacji drużynowej.
 • pamiątkowy znaczek rajdowy
 • bezpłatny udział w wycieczce krajoznawczej, konkursach rajdowych oraz dyskotece

OPŁATA NA POKRYCIE KOSZTÓW REALIZACJI IMPREZY:

w wysokości 35 zł/osobę należy wpłacać na adres dla zgłoszeń zwykłym przekazem pocztowym lub przelewem na konto organizatora w BZ WBK I O/ Jelenia Góra nr 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193. Opiekunowie grup min. 8-osobowych zwolnieni są z opłaty wpisowego. Impreza jest realizowana zgodnie z przepisami Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

ZGŁOSZENIA:

do dnia 07 czerwca 2013 r. na kartach zgłoszeń z dołączonym dowodem wpłaty wpisowego, należy przesyłać na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na rajd decyduje kolejność zgłoszeń. Za termin dokonania zgłoszenia decyduje data wpływu kompletnego zgłoszenia do organizatora, a nie data stempla pocztowego.

ZGŁOSZENIA:
 1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW jedynie dla członków PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 3. Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.
 4. Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 6. Dodatkowych informacji udziela Adam Rodziewicz tel. kom. 602305124 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy

140 lat TT-PTTK Rok Przewodnikow 2013

 


Regulamin PDF
Karta Zgłoszenia DOC