Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Krkonošský národní park (KRNAP) i Karkonoski Park Narodowy (KPN) od dziś mają jedno wspólne logo. To wyjątkowe i jedyne wśród europejskich parków narodowych zdarzenie podkreśla jedność całych Karkonoszy i długoletnią współpracę obydwu obszarów chronionych.

KPN-KRNAP

Karkonosze to jedne góry. Choć jesteśmy rozdzieleni granicą państwową, z punktu widzenia ochrony przyrody jesteśmy jednym obszarem. Z kolegami z polskiej strony ściśle współpracujemy praktycznie każdego dnia i osobiście bardzo to cenię" mówi dyrektor KRNAP Jan Hřebačka. „Współpraca między obydwoma parkami narodowymi zaczęła zacieśniać się w latach 90. XX w. Prawdą jest także, że współpraca tak ścisła, jak w ostatnich latach, nigdy przedtem nie miała miejsca. Realizujemy obecnie wiele wspólnych projektów. Współdziałamy w zakresie udostępniania turystycznego, edukacji ekologicznej i promocji. Stworzenie wspólnego logo KRNAP i KPN jest dla mnie swoistym uwieńczeniem współpracy właśnie w dziedzinie promocji," stwierdził dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego Andrzej Raj.

Do konkursu na graficzny projekt logo KRNAP a KPN zaproszonych zostało pięć czeskich i pięć polskich pracowni graficznych. Zadaniem pracowni nie było stworzenie nowego logo, lecz przeciwnie - wyjście od tradycyjnych, dotychczasowych logotypów obydwu parków narodowych. Podstawowym warunkiem był okrągły kształ logo, z umieszczonym na otoku tekstem: Krkonošský národní park, ewentualnie: Karkonoski Park Narodowy dla polskiej strony i oznaczeniem MaB - Bilateralnego Rezerwatu Biosfery Krkonoše/Karkonosze. Kolejnym warunkiem był motyw Śnieżki widzianej od strony torfowiska Upy, który to widok jest wspólny, zarówno dla KRNAP, jaki i dla KPN, jako wspólnego elementu logo. Ostatnim warunkiem było wkomponowanie motywu cennych karkonoskich gatunków roślin – goryczki trojeściowej jako typowej rośliny KRNAP i dzwonka karkonoskiego dla KPN.

Członkami komisji konkursowej byli m.in. eksperci: Jiří Mikeš (wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomicznej, były dyrektor Związku Agencji Reklamowych) i malarz akademicki Bohumír Gemrot (dyrektor Wyższej Szkoły Zawodowej i średniej szkoły sztuk pięknych im. Václava Hollara). „Porozumieliśmy się co do wyboru wspólnego logo," komentował spotkanie komisji konkursowej Jiří Mikeš. „Idealnie jest oczywiście mieć w logo jeden motyw, ale w tym przypadku wykorzystanie dzwonka i goryczki jest dobre, dlatego że jest symboliczne. Góry składają się z dwóch części, z czeskiego i polskiego parku, datego jest logiczne uzycie dwóch kwiatów. Jest to przejaw współpracy i oznaka przyjaźni," dodał Mikeš.

Autorami logo są: David Škodný i Zdeněk Žitný ze studia grafiki 2123design w Hradec Králové.

Wymiana starych logotypów na nowe będzie przebiegała stopniowo, a nie z dnia na dzień. W pierwszej kolejnosci będziemy nowego logo używać w komunikacji elektronicznej i w kontaktach z mediami. Będą nimi oznaczane także nowe wydawnictwa. Zmiana logo na elementach informacyjnych w terenie będzie trwała do czasu ich naturalnego zużycia.