Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich" organizują w sobotę 6 kwietnia 2013 r. pierwszy w tym sezonie spacer krajoznawczy. Uczestnicy spaceru spotykają się z prowadzącym – Krzysztofem Tęczą, na stacji PKP Jelenia Góra, skąd o godz. 9,31 odjedziemy pociągiem do Janowic Wielkich. Naszym głównym celem będzie zamek Bolczów, gdzie odpoczniemy przy ognisku. Dlatego należy zaopatrzyć się w stosowny prowiant. Gdy nabierzemy sił na dalszą wędrówkę ruszymy w Sokole Góry. Tam zawitamy do schroniska Szwajcarka i przez Przełęcz Karpnicką zejdziemy do Trzcińska, by o godz. 17,35 odjechać pociągiem do Jeleniej Góry.

Przypominamy, że uczestnicy spaceru ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie, natomiast członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Krzysztof Tęcza