LIII Rajd na Raty
Wycieczka autokarowo – piesza „Roztocze”
03.07 – 08.07.2023 r.

LIII Rajd na Raty
Wycieczka autokarowo – piesza
„Sandomierz, Kazimierz Dolny, Nałęczów”
21.08 – 26.08.2023 r.

 

„Hranice bez hranic – Bez granic"
To nowy projekt TVP Wrocław i Studia Ostrava. Powstał na bazie doświadczeń zdobytych przy pierwszym wspólnym projekcie „Hranice dokořán - Rozmówki polsko‐czeskie", który zakończył się w kwietniu bieżącego roku. „Hranice bez hranic – Bez granic"

Hranice bez hranic 01To nowy projekt TVP Wrocław i Studia Ostrava. Powstał na bazie doświadczeń zdobytych przy pierwszym wspólnym projekcie „Hranice dokořán - Rozmówki polsko‐czeskie", który zakończył się w kwietniu bieżącego roku. Nowy projekt również porusza problem całej polsko-czeskiej granicy. Jego głównym celem jest pogłębienie dotychczasowej owocnej współpracy obu telewizji publicznych. Tym razem będzie ona polegała na przygoto-waniu 16 filmów dokumentalnych. Dobrany polsko-czeski zespół daje gwarancję sprawnego przebiegu prac związanych z projektem, a także osią-gnięcie jego głównego celu - stworze-nie cyklu filmów dokumentalnych pod nazwą „Hranice bez hranic - Przez granice" oraz powstanie specjalnej, interaktywnej strony internetowej www.hranicebezhranic.cz . Już teraz można tam znaleźć 5 filmów o obszarach przygranicznych na wschodnich rubieżach granicy od trójstyku polsko-czesko-słowackiego. Premierowe odcinki prezentowane są w TV Wrocław w każdą niedzielę o godz. 17.00, a powtórki w poniedziałki o 18.00. Tematy kolejnych odcinków traktować będą o miejscach leżących coraz bliżej trójstyku granic Euroregionu Nysa. Projekt zakończy się 31.03.2013 roku.

Hranice bez hranic 02Poprzedni projekt „Hranice dokořán - Rozmówki pol-sko‐czeskie" to program, który Telewizja Polska we Wrocławiu przygotowała wspólnie z Tele-wizją Czeską, od-dział w Ostrawie. Od września 2010 przez półtora ro-ku, wyemitowano 78 odcinków fil-mowych w dwóch wersjach językowych. Wszystkie filmy, każdy trwający ok. 24 minut, można teraz obejrzeć na stronach pod dwoma adresami www.rozmowkipolsko-czeskie.pl i www.hranicedokoran.cz. Na zakończenie każdego odcinka – piosenka w wykonaniu Jaromi-ra Nohavicy.

Oprac. Andrzej Mateusiak, na podstawie w/w stron internetowych


Dokument PDF