Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Serdecznie zapraszamy na prelekcję Krzysztofa Tęczy pt.:

KRESY WSPÓŁCZESNE

Prelekcja odbędzie się 20 września 2012r. o godz. 17:00
w sali konferencyjnej Książnicy (IIIp.)

Kresy Współczesne