Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

W niedzielę 12 sierpnia 2012 roku organizujemy spacer turystyczny o długości 7 km. Wyruszamy spod Gospody Wedle Bucków w Jagniątkowie o godzinie 10:00. Przy Dębie Pokoju przekraczamy most na Wrzosówce i idziemy na Przełęcz pod Kopistą. Mijając Przełęcz Ludomira Różyckiego docieramy do willi Pan Twardowski, w której mieszkał ten znany kompozytor. Następnie pozostawiając z prawej Przesiecką Górę wchodzimy na Drogę pod Reglami i podążamy nią do Jagniątkowa, do którego schodzimy od granicy Karkonoskiego Parku Narodowego obok ośrodka Borowik. Wycieczkę kończymy przy Gospodzie Wedle Bucków.

Informujemy, że udział w wycieczce jest bezpłatny, a uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

Trasę prowadzi Krzysztof Tęcza z Jeleniej Góry.

Wycieczka jest imprezą towarzyszącą w ramach Święta Jagniątkowa.