Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Disney wspólnie z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym przygotował specjalne odznaki Donalda lub Mikiego dla najmłodszych (do 12 lat) miłośników wędrowania.

Disney

Aby zdobyć odznakę, dziecko musi odbyć w towarzystwie oso-by dorosłej i udokumentować 4 wycieczki (piesze, rowerowe lub kajakowe) w specjalnej książeczce.

Bezpłatną Turystyczną Odznakę Mikiego lub Turystyczną Od-znakę Donalda można odebrać w naszym Oddziale PTTK „Su-dety Zachodnie" w Jeleniej Górze. Trzeba się spieszyć, bo ilość odznak jest ograniczona.

Bez obaw – forma dokumentacji jest dowolna: rysunek, fotogra-fia, pieczątka, bilety z odwiedzonego miejsca.

Pobierz regulamin Odznaki Turystycznej Mikkiego i Donalda – tu

Pobierz książeczkę do Odznaki Turystycznej Mikkiego i Donalda – tu

Ogłoszenie PDF