Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
składamy najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości i wytchnienia, rodzinnych, miłych spotkań i zadumy nad istotą narodzin Dziecięcia Bożego.
Turystom życzmy w udanych eskapad w doborowym gronie przyjaciół.
Zarząd i pracownicy Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze