Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Zebranie Członków Koła Grodzkiego PTTK w Jeleniej Górze
w dniu 26 sierpnia (piątek) o godz. 17:00 w Muzeum Karkonoskiem
W przypadku braku quorum obowiązuje drugi termin zebrania o godz 17:15