Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Muzeum Dolny Śląsk  PTTK Sudety Zachodnie lustro

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
oraz
Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy
przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
zapraszają na

„Karkonoskie spotkania krajoznawczo-historyczne”

Czwarte spotkanie zaplanowano na środę 20 lipca 2022 roku. Zainteresowanych uczestnictwem w imprezie zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego o godzinie 9.00.
Podczas spotkania zostanie przybliżona historia związana z pisaniem ikon. Po wykładzie udamy się na spacer i przejdziemy do Cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła gdzie ksiądz Bazyli opowie nam o prawosławiu. P oznamy też tajniki naszej jeleniogórskiej cerkwi. Do cerkwi jesteśmy zaproszeni na godzinę 11.00.

W spotkaniu może wziąć udział każdy zainteresowany historią naszego grodu oraz spacerem na świeżym powietrzu, nie trzeba się nigdzie zapisywać. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wskazane jest jedynie ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej składki członkowskiej). Jest to impreza non profit.