Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

W dniu 05.05.2022 r. członkowie Koła Przewodników Sudeckich (KPS) przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” wybrali nowe władze.

Zarząd KPS:

  • prezes – Piotr Gryszel
  • wiceprezes – Tomasz Miszczyk –
  • sekretarz – Jerzy Górski
  • skarbnik – Roksana Knapik
  • członek – Jacek Potocki

Komisja Rewizyjna KPS:

  • przewodniczący – Janusz Jachnicki
  • sekretarz – Alina Pasińska
  • członek KR – Marcin Bednarek

Życzymy nowym władzom dobrych i świeżych pomysłów na dzialność