Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Nadleśnictwo „Śnieżka” informuje, że w związku z prowadzeniem prac gospodarczych na terenie Leśnictwa Strużnica w terminie od 21. 03. 2022 r. do 15. 04. 2022 r. czasowo zostaną zamknięte odcinki szlaków turystycznych w rejonie Jańskiej Góry:

  • na odcinku szlaku niebieskiego, który prowadzi od Przełęczy Karpnickiej do Rozdroża pod Jańską Górą, tj. skrzyżowanie szlaków niebieskiego i zielonego;
  • na odcinku szlaku zielonego, który prowadzi od Rozdroża pod Jańską Górą w kierunku Doliny Janówki;
  • na odcinku szlaku rowerowego biegnącego od Przełęczy Karpnickiej w kierunku Rozdroża pod Jańską Górą.

Turystów prosimy o zachowanie ostrożności.

Źródło mapy: Mapy.cz