Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Zarząd Oddziału PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze składa swoim członkom, działaczom i ich rodzinom oraz turystom i sympatykom PTTK najserdeczniejsze życzenia spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, a także Szczęśliwego Nowego Roku.

W tych trudnych i niepewnych czasach, pomimo wszystko życzymy Wam pogody ducha, spełnienia zamierzeń, kolorowych wycieczek, rozwagi i roztropności, pogodnych i życzliwych ludzi wokół, szczęśliwego życia, a przede wszystkim - zdrowia.

Niech Was prowadzi Szczęśliwa Gwiazda – cokolwiek miałoby to dla każdego z Was oznaczać…