Sala Błękitna pałacu Schaffgotschów (należącego do Politechniki Wrocławskiej) w Jeleniej Górze-Cieplicach w dniu 26 stycznia 2024r. była miejscem corocznej promocji kolejnego numeru, już 55, pisma regionu Karkonoszy - „Rocznika Jeleniogórskiego”.

W dniu 24 stycznia 2024r. w Jeleniej Górze odbyło się zebranie Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa „Dolny Śląsk” w trzech częściach. Celem spotkania było omówienie i przygotowanie zebrania RKIK „ Dolny Śląsk”, które ma się odbyć na początku kwietnia.

W poniedziałek 15 stycznia 2024 roku w Muzeum Przyrodniczym dr Michał Dudziński opowiadał o wyprawie łupieżczej Husytów w Sudety. Temat kolejnego szkoleniowego spotkania dla przewodników sudeckich był tak interesujący, że było trochę tłoczno.

Jadwiga Kamińska
13.04.1947 – 14.01.2024

Dwudzieste trzecie spotkanie odbędzie się w środę 31 stycznia 2024 roku. Zainteresowanych uczestnictwem w imprezie zapraszamy o godzinie 9.00. Spotkamy się przed głównym wejściem do galerii handlowej „Nowy Rynek” w Jeleniej Górze.
Tematem spotkania będzie poznanie historii archiwum w Jeleniej Górze.

W poniedziałek 8 stycznia 2024 roku w ramach spotkań szkoleniowych dla przewodników sudeckich przygotowano prelekcję pt. „Parki przypałacowe Sudetów Zachodnich – Botaniczna Skarbnica”.

Jeleniogórskie Centrum Kultury w ramach projektu „Kultura tradycji, tradycja kultury” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 zaprosiło na Polsko-Czeski Jarmark Świąteczny.

W XXXVI Ogólnopolskim Rajdzie Szlakiem Powstania Wielkopolskiego, który odbył się w dniach od 7 do 8 października 2023r. wzięła udział drużyna z naszego Oddziału

W dniu 8 grudnia 2023r. w sali narad jeleniogórskiego Ratusza odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów Jeleniej Góry.

W dniu 22 października 2023r. w Pałacu Sobieszów Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze Sobieszowie odbyło się II Forum Seniorów Jeleniej Góry pod hasłem „Seniorzy – pora na aktywność!”.