Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie"
w Jeleniej Górze

REGULAMIN

III Młodzieżowego Rajdu na Orientację
„Cztery Pory Roku"

4PoryRoku2014  pttk

 1. ORGANIZATOR:
  - PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

 2. Impreza dofinansowana ze środków:
  - Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego
  Powiat JeleniogórskiLogo JGcdr9

 3. CEL:
  • popularyzacja imprez na orientację wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  • kształtowanie umiejętności orientacji w nieznanym terenie wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  • propagowanie aktywnego spędzania czasu i zachęcenie jak największej ilości osób do korzystania z atrakcyjnych form turystyki kwalifikowanej.

 4. UCZESTNICTWO:
  W imprezie może brać udział młodzież szkolna, która zdecyduje się na przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów:
  • dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych o małych umiejętnościach i doświadczeniu w zakresie marszów na orientację (kategoria TP),
  • dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych, które wielokrotnie brały już udział w marszach na orientację (kategoria TU)
  • młodzież, o dużym doświadczeniu w marszach na orientację (kategoria TZ).
 5. Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie należy dokonać najpóźniej w środę poprzedzającą kolejną rundę imprezy telefonicznie (nr tel. 757523627, 0-602305124), pocztą elektroniczną (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub osobiście w biurze Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 86. Wszystkie dzieci winny przybyć na miejsce zbiórki pod opieką osoby dorosłej pod rygorem niedopuszczenia do zawodów.
  Udział w rajdzie jest bezpłatny.

 6. TERMIN IMPREZ:
  Rajd składa się z czterech etapów:
  Etap 1: Popularyzacyjne Marsze na Orientacje „ZIMA’2014”; 09.03.2014; planowane miejsce zbiórki: Ośrodek Wczasowy „Zielona Gospoda” w Przesiece godz. 9.00,
  Etap 2: Popularyzacyjne Marsze na Orientację „WIOSNA’2014”; 21.06.2014; planowane miejsce zbiórki: Góra Szybowcowa godz. 10.00,
  Etap 3: Popularyzacyjne Marsze na Orientację „LATO’2014”; 13.09.2014; planowane miejsce zbiórki: Jeżów Sudecki (stara strzelnica przy byłym autodromie WOSR) godz. 10.00,
  Etap 4: Popularyzacyjne Marsze na Orientację „JESIEŃ’2014”; 11.11.2014; planowane miejsce zbiórki: Jelenia Góra – wejście do parku na Wzgórzu Kościuszki na końcu ulicy Chełmońkiego godz. 10.00.
  UWAGA!!! Podane miejsca zbiórki oraz godziny mogą ulec zmianie i podane będą w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” – www.pttk-jg.pl. na tydzień przed terminem kolejnego etapu.

 7. ZASADY ROZGRYWANIA:
  1. Rajd prowadzony jest w kategoriach:
   TP – dzieci i młodzież ur. 1998 r. i młodsze o małych umiejętnościach i doświadczeniu w zakresie marszów na orientację,
   TU – dzieci i młodzież ur. 1998 r. i młodsze, które wielokrotnie brały już udział w marszach na orientację,
   TZ – młodzież ur. 1995 r. i młodsze, o dużym doświadczeniu w marszach na orientację.
  2. We wszystkich kategoriach obowiązuje start w zespołach 1 – 2 osobowych, ale w tym samym składzie zespół może wystartować tylko 1 raz. Kolejne starty takich zespołów odbywają się wyłącznie poza konkursem.
  3. Na końcowy wynik zawodnika składa się suma punktów przeliczeniowych uzyskanych we wszystkich 4 rundach.
  4. W przypadku równej ilości punktów przeliczeniowych o końcowej klasyfikacji decyduje większa ilość zajętych I miejsc, a w przypadku braku rozwiązania ilość II, III, IV itd. miejsc w trakcie całego cyklu zawodów.

 8. SĘDZIOWANIE:
  Komisję sędziowską tworzy zespół Przodowników i Organizatorów Imprez na Orientację PTTK pod kierunkiem Adama Rodziewicza – Przewodniczącego Komisji InO ZO PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.

 9. WYRÓśNIENIA I NAGRODY:
  1. Zdobywcy miejsc I – III w każdej rundzie rozgrywek otrzymują dyplomy.
  2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji końcowej cyklu otrzymują dyplomy i medale lub puchary oraz upominki.
  3. Podsumowanie całego cyklu zawodów odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu ostatniej rundy rozgrywek.

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
  2. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualną legitymację. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

 


Regulamin PDF