Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie"
w Jeleniej Górze
oraz
Klub Turystyki Kwalifikowanej
„ŁAPIGUZ" w Siedlęcinie

ZAPRASZAJĄ NA

XVII OGÓLNOPOLSKIE
MARSZE NA ORIENTACJĘ
„PUCHAR WAGAROWICZA"

PucharWagarowicza2014

I runda Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2014 r.
I zawody geocachingowe
Gra terenowa „Gdzie jest Marzanna”

SIEDLĘCIN 29-30 marca 2014 r.

REGULAMIN

ORGANIZATOR

PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze - Klub Turystyki Kwalifikowanej „ŁAPIGUZ" w Siedlęcinie.
pttk KTK LAPIGUZ

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze
 • GLKS „Jeżów Sudecki" w Jeżowie Sudeckim
 • Rada Sołecka w Siedlęcinie
LZS

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

 • Województwa Dolnośląskiego
 • Powiatu Jeleniogórskiego
 • Miasta Jelenia Góra
 • Gminy Jeżów Sudecki
U.Marsz.Woj.Dolnolskiego Powiat Jelenia Gra Logo JGcdr9 Jezow Sudecki

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:

Kierownik Imprezy
Sędzia Główny
Sędzia Główny Geocachingu
Budowa Tras
Budowa trasy Geocachingu oraz gry terenowej
Sekretariat i opieka medyczna

- Adam Rodziewicz (PInO)
- Maciej Konieczko (PInO)
- Dawid Karmelita (Karmel 1998)
- Maciej Konieczko (PInO), Radosław Onyszkiewicz (PInO), Desput Marcin (OInO)
- Adam Rodziewicz (Rotour) i Dawid Karmelita (Karmel 1998).
- Anna Glonek

CEL IMPREZY:

 • upowszechnianie turystycznych marszów na orientację i geocachingu
 • prezentacja walorów krajoznawczych Gminy Jeżów Sudecki i Powiatu Jeleniogórskiego
 • rozegranie pierwszej rundy Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2014.

FORMA, ETAPY, KATEGORIE:

 1. Marsze na Orientację:
  TE
  – zgodnie ze składem ustalonym przez Dolnośląską Komisję InO ( 2 etapy dzienne i 1 nocny, zespoły 1 – 2 osobowe)
  TS - urodzeni w 1993 r. i wcześniej (etapy i zespoły j.w.)
  TJ - urodzeni w 1994 - 1996 r. (etapy i zespoły j.w.)
  TM - urodzeni w 1997 – 1999 r. ( 2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
  TD - urodzeni w 2000 r i później (2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
  TN - urodzeni w 1997 i później (1 etap nocny, zespoły 2 osobowe)
  TP - dla początkujących (1 etap dzienny, wiek i ilość osób w zespole dowolne) kategoria bez klasyfikacji i nagród.
  Odstępstwa od w/w ilości osób w zespołach jedynie za zgodą Sędziego Głównego (w kategorii TD i TM zespół jednoosobowy w przypadku doświadczonego zawodnika oraz w kat. TD zespołu 3 osobowego w przypadku zawodników początkujących, przy czym w składzie takiego zespołu nie może być osoby, która zajęła miejsce 30 i wyższe w klasyfikacji końcowej Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2013). Każdy z uczestników może startować tylko w jednej kategorii z wyjątkiem kategorii TN, w której mogą startować uczestnicy startujący w kat. TD i TM. W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulegać zmianie.

 2. Geocaching:
  TG – NOWOŚĆ!!! trasa geocachingu – skład zespołu dowolny, przy czym jego skład musi być podany w karcie zgłoszenia a w jego składzie musi być co najmniej jedna osoba pełnoletnia (1 etap dzienny). Trasa polega na odnalezieniu w terenie szeregu pojemników, wpisaniu tego faktu do dzienników umieszczonych w poszczególnych pojemnikach i potwierdzeniu odnalezienia pojemnika na karcie startowej. Informacje umożliwiające odnalezienie pojemników wraz z ich współrzędnymi geograficznymi uczestnicy otrzymają w momencie startu na trasy. Sposób potwierdzania na karcie startowej odnalezienia pojemnika zostanie podany na odprawie technicznej. Wyjście na trasę odbędzie się interwałowo. Interwał uzależniony jest od ilości zgłoszonych uczestników. Dopuszcza się korzystanie ze wszystkich możliwych zdobyczy technicznych w celu zlokalizowania pojemnika, w tym GPS, tabletów, internetu itp. O końcowej klasyfikacji zadecyduje ilość znalezionych pojemników w określonym limicie czasu. O znalezieniu pojemnika decyduje zapis na karcie startowej, a nie wpis w dzienniku. W przypadku jednakowej ilości znalezionych pojemników zadecyduje czas pobytu na trasie. Planowana długość trasy ok. 6 km i ok. 20 pojemników. Po zawodach większość pojemników zostanie opublikowana i każdy uczestnik będzie mógł zalogować znalezienie skrzynek. Szczegółowy opis zasad rozgrywania zawodów podana zostanie na odprawie technicznej oraz w materiałach startowych.

 3. Gra Terenowa „Gdzie jest Marzanna?”:
  GT
  - nocna gra terenowa nie tylko dla geokeszerów, również dla młodzieży chcącej spróbować tej formy aktywności - skład zespołu dowolny, przy czym w składzie musi być co najmniej jedna osoba pełnoletnia (1 etap nocny). Aby znaleźć Marzannę konieczne będzie wykonanie szeregu zadań oraz rozwiązanie zagadek. Uczestnicy winni posiadać oświetlenie. GPS nie będzie konieczny. Planowana długość trasy ok. 3 – 4 km.

MAPA I TEREN:

Mapy do marszów na orientację nietypowe, kolorowe, miejscami unacześniane. Zawody odbędą się w terenie górzystym, o zmiennej przebieżności, dużej ilości skał i drożni. Skala trudności etapów oraz pokonywanego terenu uzależniona jest od kategorii.

BAZA IMPREZY:

Świetlica Wiejska w Siedlęcinie ul. Długa 22 (centrum wsi). Dojazd do bazy:

 • MZK nr 5 (przystanek naprzeciw Teatru Dramatycznego w Jeleniej Górze) godz. 8.33. Cena biletu 4,80 zł.
 • Dojazd własnym transportem wg załączonej mapy.

PROGRAM IMPREZY:

25 marca 2014 r. (wtorek)

20.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń

26 - 28 marca 2014 r. (środa, czwartek, piątek)

przygotowanie materiałów, list startowych oraz tras

29 marca 2014 r. (sobota)

8.00 – 8.55 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych i świadczeń bez możliwości wprowadzania zmian. Dodatkowe zgłoszenia możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych uczestników.
9.00 – podsumowanie Pucharu Dolnego Śląska w MnO za rok 2013, uroczyste otwarcie zawodów i odprawa techniczna.
10.00 – wyjazd w teren zawodów
10.30 - start marszów na orientację oraz geocachingu (miejsce startów i mety dla wszystkich kategorii zlokalizowane są w tym samym miejscu. Istnieje możliwość dojazdu parkowania oraz powrotu własnym pojazdem.
15.00 – 17.00 - ciepły posiłek (baza imprezy)
19.00 – odprawa techniczna przed etapem nocnym oraz grą terenową
19.30 – wyjazd na strat etapu nocnego oraz Gry Terenowej „Gdzie jest Marzanna?”
Ok. 24.00 zakończenie etapu nocnego

30 marca 2014 r. (niedziela)

8.00 – uroczyste zakończenie zawodów i rozdanie nagród
Do godz. 10.00 opuszczenie bazy

ŚWIADCZENIA:

 • znaczek okolicznościowy,
 • możliwość noclegu na podłodze w bazie w warunkach turystycznych (należy posiadać własny sprzęt)
 • poczęstunek na mecie E I,
 • ciepły posiłek po etapach dziennych w bazie – nie dotyczy kat. TP i TN,
 • komplet materiałów startowych,
 • transport uczestników z bazy na miejsca startów oraz z mety do bazy
 • nagrody, medale i dyplomy dla najlepszych w marszach na orientację – nie dotyczy kat. TP,
 • nagrody, dyplomy dla najlepszych uczestników trasy geocachingu oraz puchary dla najlepszych zespołów
 • certyfikaty zdobywcy dla osób, które ukończą grę terenową i znajdą Marzannę
 • pkt. do OInO 3 x 3 pkt (kat. TE,TS,TJ) 2 x 3 pkt. (kat. TM i TD), 1 x 3 pkt (kat. TN) oraz 1x 1 pkt (kat. TP),
 • ubezpieczenie NNW tylko dla członków PTTK,

OPŁATA NA POKRYCIE KOSZTÓW REALIZACJI IMPREZY:

Kategoria Przodownicy
InO
Członkowie
PTTK
Pozostali
Uczestnicy
TE 22,- 24,- 30,-
TJ, TM, TD, TG --- 12,- 15,-
TP,TN, GT --- 3,- 5,-
Osoby korzystające ze zniżki w opłacie zobowiązane są do podania numeru legitymacji uprawniającej do zniżki i okazania legitymacji PTTK, z aktualnymi składkami, w biurze zawodów na żądanie organizatorów. Brak aktualnej legitymacji skutkować będzie koniecznością dopłaty. Przodownicy InO podają i okazują zarówno legitymację Przodownika, jak i aktualną legitymację PTTK.
Opłatę należy wpłacać przekazem pocztowym na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86 lub przelewem na konto: BZ WBK I Oddział w Jeleniej Górze 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „Puchar Wagarowicza".
Zwolnienia z opłaty:

 • Krzysztof Ligienza oraz Roman Trocha - zwycięzcy PDŚl. 2013 w kat. TE
 • opiekunowie uczestników niepełnoletnich (1 na 10 osób) pod warunkiem zaznaczenia tego faktu w zgłoszeniu.

UWAGA!!! Opiekunowie startujący w zawodach wnoszą opłatę na ogólnych zasadach.
Uczestnicy kategorii TP, w ramach opłaty nie mają zabezpieczonego posiłku obiadowego. Można jednak to świadczenie wykupić za dodatkową opłatą (6,-) po uzgodnieniu z organizatorem.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszeń należy przesłać do dnia 25 marca 2014 r. godz. 20.00 pocztą na adres: Adam Rodziewicz, 58-506 Jelenia Góra ul. Moniuszki 7/42 lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Za zgłoszenie uważa się przesłanie karty zgłoszeń wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu wpisowego.
O dacie otrzymania zgłoszenia decyduje data wpływu poczty do organizatora, a nie data jej nadania (stempla pocztowego).
UWAGA!!! Ze względów organizacyjnych dnia 25 marca 2014 r. o godz. 20.00 nastąpi definitywne zamknięcie zgłoszeń.
Dodatkowe zgłoszenia będą możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych zgłoszonych w terminie uczestników.
Zgłoszenie na imprezę jest jednocześnie wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla potrzeb związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej imprezy, jak również zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO.
 • Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.
 • Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Imprezy, regulaminu Pucharu Dolnego Śląska oraz poleceń organizatorów.
 • Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę.
 • Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualną legitymację i zgłoszonychzgodnie z wymogami niniejszego regulaminu i na wypełnionych oryginalnych kartach zgłoszeń stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Istnieje możliwość noclegu w Gościńcu PTTK „Perła Zachodu” w Siedlęcinie tel. 757523049; 510200030 lub gospodarstwach agroturystycznych we Wrzeszczynie lub Jeżowie Sudeckim. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacjach.
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 • dodatkowe informacje : Adam Rodziewicz tel. 0-602 30 51 24, e-mail: rotour@poczta. onet.pl

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W IMPREZIE

Plan Siedlęcina
PucharWagarowicza2014-1

Mapa dojazdowa
PucharWagarowicza2014-2

 


Regulamin PDF
Karta Zgłoszeń