PROTOKÓŁ

XII Ogólnopolskie Mmarsze na Orientację „PUCHAR WAGAROWICZA"
 1. TERMIN I MIEJSCE: 22 marzec 2009 r. w Siedlęcinie
 2. ORGANIZATOR: PTTK Oddział "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze
 3. WSPÓŁORGANIZATORZY:
  • Gminny Ludowy Klub Sportowy "Jeżów Sudecki" w Jeżowie Sudeckim
  • Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze
  • Rada Sołecka w Siedlęcinie
  • Klub Turystyki Kwalifikowanej "Łapiguz" w Siedlęcinie
 4. IMPREZA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  • Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
  • Gminny Jeżów Sudecki
 5. ETAPY:
  Etap I kat. TS „Rozsypane gwiazdki" Autor: Maciej Konieczko
  Etap I kat. TJ „Szalone trójkąty" Autor: Marek Wąsowski
  Etap I kat. TM „Czy wszystko gra?" Autor: Marcin Misiewicz
  Etap I kat. TD „The Hives" Autor: Bartłomiej Wąsowski
  Etap II kat. TS „Szalone trójkąty" Autor: Marek Wąsowski
  Etap II kat. TJ „Rozsypane gwiazdki" Autor: Maciej Konieczko
  Etap II kat. TM „Klawiatura" Autor: Bartłomiej Wąsowski
  Etap II kat. TD „Jeż" Autor: Marcin Misiewicz
  Etap kat. TP "Boom" Autor: Bartłomiej Wąsowski
 6. KLASYFIKACJE:
  W trakcie zawodów obowiązywała tylko klasyfikacja zespołowa - suma pkt. przeliczeniowych zdobytych przez zespół w 2 etapach.
 7. UCZESTNICTWO: do zawodów zgłosiło udział 257 uczestników. Wystartowało: 31 zawodników w kat. TS, 20 zawodników w kat. TJ, 69 zawodników w kat. TM, 94 w kat. TD oraz 30 w kat. TP. Razem wystartowało 244 zawodników.
 8. WARUNKI ATMOSFERYCZNE: zawody odbyły się w trudnych warunkach, przy silnym wiatrze, przelotnych opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz zamgleniu.
 9. SĘDZIOWANIE I PUNKTACJA: zgodnie z Zasadami Punktacji ZG PTTK.
 10. ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW:
  Kierownik Zawodów: Adam Rodziewicz (PInO)
  Sędzia Główny: Marek Wąsowski (PInO)
  Budowa tras: Marek Wąsowski (PInO), Maciej Konieczko (PInO), Bartłomiej Wąsowski PInO) oraz Marcin Misiewicz(PInO)
  Sekretariat: Barbara Patlewicz
  Transport: Piotr Rostkowski
  Sędziowanie: Piotr Rostkowski, Barbara Patlewicz, Bożena Matuszewska, Aleksandra Jaźwa, Janusz Błażków, Król Wojciech oraz Król Krzysztof.
 11. PROTESTY:
  Na imprezie nie wybrano Komisji Odwoławczej. W trakcie zawodów nie zgłoszono protestów.

KIEROWNIK ZAWODÓW
Adam Rodziewicz
SĘDZIA GŁÓWNY
Marek Wąsowski

Załącznik:
Szczegółowe wyniki (XLS)