VII Rajd Wielodyscyplinowy„BÓBR 2009”
Siedlęcin - 10 maja 2009 r.

Marsze na Orientację

(III runda Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2009)
Rajd Rowerowy
Rajd Pieszy

bobr2009_1

Impreza dofinansowana ze środków:·
- Województwa Dolnośląskiego·
-Powiatu Jeleniogórskiego·
-Miasta Jelenia Góra

REGULAMIN

Termin i miejsce
10 maja 2009 r. (niedziela) – Siedlęcin

Organizator
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86, tel. 075-7525851, tel/fax. 075-7523627, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownictwo Imprezy
Komandor Rajdu: Andrzej Mateusiak
Kierownik tras InO: Adam Rodziewicz
Budowa tras InO: Bartłomiej Wąsowski, Marcin Misiewicz
Kierownik trasy kolarskiej – Jan Jabłoński
Kierownik trasy pieszej – Włodzimierz Bayer

Cel imprezy·
- Upowszechnianie i popularyzowanie turystyki kwalifikowanej ·
- Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu·
- Rozegranie III rundy Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2009·
- Promocja walorów krajoznawczych Parku Krajobrazowego Doliny Bobru

Uczestnictwo
W rajdzie uczestniczyć mogą wszyscy chętni turyści, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo w regulaminowym terminie, wpłacą wpisowe i zobowiążą się do przestrzegania niniejszego regulaminu, postanowień komunikatu technicznego, postanowień Karty Turysty oraz poleceń organizatorów.

Program imprezy
od godz. 7.30 – 8.30 przyjmowanie uczestników marszów na orientację w sekretariacie zlokalizowanym w miejscu startu – Ośrodek „Juventur” w Jeleniej Górze,
8.30 - otwarcie i odprawa techniczna dla trasy InO
9.00 - start uczestników trasy InO do etapów I i II.
od 14.00 - przejazd uczestników MnO do bazy rajdu (Wieża Rycerska w Siedlęcinie)
od 14.30 - możliwość zwiedzania wieży rycerskiej
15.00 - 16.00 - przybycie do bazy uczestników z trasy kolarskiej i pieszej
15.00 - 17.00 - ognisko i pieczenie kiełbasek (baza imprezy)ok.
18.00 - uroczyste zakończenie rajdu

Zasady przeprowadzenia konkurencji
1. Marsze na orientację - zgodnie z zasadami współzawodnictwa i punktacji ZG PTTK oraz Regulaminem Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację. Obowiązują następujące kategorie wiekowe:
TS - ur. 1989 r. i wcześniej (2 etapy dzienne) - zespoły 1-2 osobowe
TJ - ur. 1990 – 1992 r. (2 etapy dzienne) – zespoły 1 –2 osobowe
TM - ur. 1993 – 1995 r. (2 etapy dzienne) – zespoły 2 osobowe. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Sędziego Głównego, zespoły 1 osobowe.
TD - ur. 1996 r. i później (2 etapy dzienne) – zespoły 2 osobowe. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Sędziego Głównego zespoły 1 i 3 osobowe.
TP - trasa dla początkujących wiek i skład zespołów dowolny (1etap bez prowadzonej klasyfikacji i nagród).
Uczestnicy zgłaszają się bezpośrednio na miejsce startu, które zlokalizowane jest na terenie dawnego Ośrodka „Juventur” w Jeleniej Górze - przy trasie wylotowej z Jeleniej Góry na Złotoryję. Dojazd MZK nr 10 z Dworca PKP w Jeleniej Górze o godz. 7.55 lub własnym środkiem transportu wg. mapy dojazdowej.

2. Rajd Rowerowy - Uczestnicy - (obowiązkowo w kaskach, rowery sprawne technicznie posiadające oświetlenie) pokonują trasę ok. 35 km Jelenia Góra – Maciejowa – Dziwiszów - Płoszczynka – Siedlęcin. Jazda po opieką przewodnika sudeckiego. Powrót: Siedlęcin - Perła Zachodu - Bobrowy Jar - Jelenia Góra.

3. Rajd Pieszy - uczestnicy pokonają trasę Jelenia Góra – Osiedle "Zabobrze" - Jeżów Sudecki - kościół Św Michała Archanioła - dom "Gwarków" - Góra Srebrna (497m) - Płoszczynka - Góra Wapienna (507m) - wieś Siedlęcin – wieża Książęca.

Świadczenia dla uczestników·
- Poczęstunek międzyetapowy na mecie etapu I MnO,·
- Ognisko i kiełbaska do upieczenia w bazie imprezy·
- Znaczek okolicznościowy ·
- Komplet materiałów startowych·
- Upominki, dyplomy dla najlepszych w poszczególnych kategoriach·
- Punkty do Odznak Turystyki Kwalifikowanej

Zgłoszenia
Do dnia 06 maja 2009 r. (termin otrzymania zgłoszenia, a nie wysłania) pisemnie na adres PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w biurze organizatora z podaniem rodzaju trasy, Imion i Nazwisk uczestników i opiekunów, adresów zamieszkania, numerów PESEL oraz nr leg. PTTK i adresu emaliowego opiekuna grupy.

Wpisowe:
Marsze na Orientację:
Kategorie TS i TJ: 15,- Kategoria TM i TD: 8,- Kategoria TP: 5,-
Rajd rowerowy i pieszy:
10,- osoby dorosłe; 5,- uczniowie
Wpisowe należy wpłacać w kasie organizatora, zwykłym przekazem pocztowym na adres dla zgłoszeń lub na konto organizatora BZ WBK I Oddział Jelenia Góra nr 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 w terminie do dnia 06 maja 2009 r. Zgłoszenie uważa się za dokonane w momencie wpłynięcia wpisowego.

Postanowienia końcowe:
- Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów.·
- Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego.·
- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NW jedynie dla członków PTTK z aktualnie opłaconymi składkami w ramach centralnego ubezpieczenia PTTK (nr leg. należy podać w zgłoszeniu).·
- Za rzeczy skradzione lub zagubione w czasie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.·
- Osoby niepełnoletnie zostaną przyjęte na zawody jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. Opiekunowie grup min. 10 osobowych nie płacą wpisowego pod warunkiem rzeczywistego sprawowania opieki nad dziećmi (brak możliwości samodzielnego startu). Opiekunowie startujący opłacają wpisowe na normalnych warunkach.·
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

Zdobywaj odznaki turystyczne PTTK

bobr2009_2

bobr2009_3 bobr2009_4