XXXV Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację
odsłon - 1685
piątek, 21 września 2012 10:35

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie"
w Jeleniej Górze

XXXV DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI
W TURYSTYCZNYCH IMPREZACH NA ORIENTACJĘ

VI runda Pucharu Polski w Marszach na Orientację 2012

DMPwTInO 02

JELENIA GÓRA
14-16 września 2012 r.

PROTOKÓŁ KOŃCOWY

pttkPTTK Sudety ZachodnieLogo JGcdr9U.Marsz.Woj.DolnolskiegoPowiat Jeleniogórski

XXXV Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację

 1. TERMIN I MIEJSCE: 14 - 16 wrzesień 2012 r. w Jeleniej Górze

 2. HONOROWY PATRONAT
  • Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła.

 3. ORGANIZATOR:
  • PTTK Oddział "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze,
  • Komisja Imprez na Orientację ZGPTTK.

 4. IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:
  • Zarządu Głównego PTTK,
  • Województwa Dolnośląskiego,
  • Powiatu Jeleniogórskiego,
  • Miasta Jelenia Góra.

 5. ETAPY:
  Etap I kat. TM: „Jeleniogórski wrzesień", autor: Adam Pawłowicz,
  Etap I kat. TJ: „Krew z szafy", autor: Adam Pawłowicz,
  Etap I kat. TS: „Czarny wrzesień", autor: Adam Pawłowicz,
  Etap II kat. TM: „Jeleniogórskie korale", autor: Marek Wąsowski,
  Etap II kat. TJ: „Impreza z balonikami", autor: Maciej Konieczko,
  Etap II kat. TS: „Przekrój łamany", autor: Bartłomiej Wąsowski,
  Etap III kat. TM: „Paulinum", autor: Maciej Konieczko,
  Etap III kat. TJ: „Przekrój łamany", autor: Bartłomiej Wąsowski,
  Etap III kat. TS: „Odpowiednie dopasowanie", autor: Marek Wąsowski.

 6. KLASYFIKACJE:
  W trakcie zawodów prowadzono:
  • klasyfikację zespołową – suma punktów przeliczeniowych zdobytych przez zespół w 3 etapach,
  • klasyfikację drużynową – suma punktów przeliczeniowych zdobytych przez wszystkie zespoły wchodzące w skład drużyny.
  Impreza była VI rundą Pucharu Polski w Marszach na Orientację 2012.

 7. UCZESTNICTWO:
  Do zawodów zgłosiło udział 98 uczestników. Wystartowało natomiast 33 zawodników w kat. TS, 28 zawodników w kat. TJ, oraz 30 zawodników w kat. TM. Razem wystartowało 91 zawodników.

 8. WARUNKI ATMOSFERYCZNE:
  Zawody odbyły się przy umiarkowanej pogodzie, z lekkimi opadami deszczu oraz niewysokiej temperaturze powietrza.

 9. SĘDZIOWANIE I PUNKTACJA:
  Zgodnie z Zasadami Punktacji ZG PTTK oraz Regulaminem Drużynowych Mistrzostw Polski w Turystycznych InO.

 10. ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW:
  Kierownik Zawodów: Adam Rodziewicz (PInO),
  Sędzia Główny: Marek Wąsowski (PInO),
  Kwatermistrz: Andrzej Mateusiak
  Kierownik Transportu: Piotr Rostkowski
  Sekretariat: Barbara Rodziewicz, Anna Glonek
  Budowa tras: Adam Pawłowicz (PInO) – etapy TMI/TJI/TSI , Marek Wąsowski (PInO) – etapy TMII/TSIII,
  Maciej Konieczko (PInO) – etapy TJII/TMIII, Bartłomiej Wąsowski – etapy TSII/TJIII
  Sędziowanie: Janusz Błażków, Radosław Onyszkiewicz
  Pomoc organizacyjna: Włodzimierz Bayer

 11. IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
  • Spacer krajoznawczy po starówce Jeleniej Góry
  • InO niespodzianka
  • Wycieczka do Muzeum Karkonoskiego

 12. PROTESTY:
  Komisja odwoławcza złożona była z kierowników poszczególnych drużyn. W trakcie zawodów wpłynęły dwa protesty Bartłomieja Mazana dotyczące:
  1. Złego ustawienia punktu 4 na etapie 1 kategorii TM. Sędzia główny wraz z trzema uczestnikami udał się do lasu jednoznacznie stwierdzając, że punkt stoi w dobrym miejscu.
  2. Niezaliczania osobom, którzy nie podbili piętnastu punktów na etapie 1 kategorii TJ braku punktu z powodu błędu budowniczego. Na mapie było zaznaczone 14 punktów, natomiast w opisie trasy do potwierdzenia podane było 15 punktów. Komisja odwoławcza stwierdziła to za błąd budowniczego i ustaliła, że prawidłowa ilość punktów do potwierdzenia wynosi 14. Sędzia główny poinformował komisję odwoławczą, że w takim przypadku nie będzie karał zespołów, które jeden punkt potwierdziły podwójnie, aby ilość potwierdzeń zgadzała się z ilością w opisie.

Kierownik Zawodów
Adam Rodziewicz
Sędzia Główny
Marek Wąsowski


Protokół Końcowy i Wyniki - PDF