DMPwTInO 01

(VI runda Pucharu Polski w Marszach na Orientację 2012)

Jelenia Góra 14-16.09.2012 r.

DMPwTInO 02

KOMUNIKAT
TECHNICZNY

pttkLogo JGcdr9U.Marsz.Woj.DolnolskiegoPowiat Jeleniogórski

 1. ORGANIZATOR:
  • Komisja Imprez na Orientację ZGPTTK
  • PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

 2. HONOROWY PATRONAT:
  • Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła

 3. IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:
  • Zarządu Głównego PTTK
  • Województwa Dolnośląskiego
  • Powiatu Jeleniogórskiego
  • Miasta Jelenia Góra

 4. ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:
  • Kierownik Zawodów – Adam Rodziewicz
  • Sędzia Główny – Marek Wąsowski
  • Kwatermistrz – Andrzej Mateusiak
  • Kierownik Transportu - Piotr Rostkowski
  • Sekretariat – Barbara Rodziewicz, Anna Glonek
  • Budowa tras – Adam Pawłowicz (EI), Marek Wąsowski, Maciej Konieczko i Bartłomiej Wąsowski (EII/III)
  • Sędziowie: Błażków Janusz, Radosław Onyszkiewicz

 5. PROGRAM IMPREZY:

14 wrzesień 2012 r. (piątek)

Od 16.00 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych, weryfikacja uczestników i ustalenie ostatecznych składów drużyn.
18.00 przewóz uczestników do zakwaterowania w Schronisku na ul. Wiejskiej (Częstochowa i Dolny Śląsk),
19.45 – przerzut osób zakwaterowanych na ul. Wiejskiej do bazy
20.00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw i odprawa techniczna
od 21.00 – wyjazd na start Etapu I (patrz pkt. „Transport")
ok. 21.30 – godz. „0" – start do etapu I
od 24.00 – przewozy z mety etapu I do miejsc zakwaterowania

15 wrzesień 2012 r. (sobota)

Ok. 2.00 – zakończenie etapu I
7.45 – przerzut uczestników z ul. Wiejskiej do bazy
8.00 – 0.00 - śniadanie (baza imprezy)
do godz. 8.15 – możliwość wyjaśnień i protestów dot. etapu I
od 8.45 – wyjazdy na start Etapu II (patrz pkt. „Transport")
9.30 – 17.00 – rywalizacja na trasach Etapu II i III
od 15.00 przewozy uczestników z mety etapu III do miejsc zakwaterowania
16.00 – 18.00 – obiad (baza imprezy)
17.00 - przerzut uczestników z ul. Wiejskiej do bazy
17.30 – InO niespodzianka oraz wycieczka krajoznawcza (patrz pkt. „Imprezy Towarzyszące)
do godz. 20.00 możliwość wyjaśnień i protestów dot. etapów II i III
21.00 – uroczyste zakończenie Mistrzostw
22.00 - przerzut uczestników z bazy na ul. Wiejską

16 wrzesień 2012 r. (niedziela)

do 10.00 – opuszczenie bazy przez pozostałych uczestników.

 1. WYŻYWIENIE:
  Organizatorzy zapewniają:
  1. Poczęstunek międzyetapowy na mecie EII
  2. Śniadanie - wydawane na podstawie bloczka w godz. 8.00 – 8.45 w stołówce, w bazie imprezy.
  3. Obiad - wydawany na podstawie bloczka w godz. 16.00 – 17.00 w stołówce, w bazie imprezy.
  4. Pozostałe posiłki uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.

 2. TRANSPORT:
  1. Wyjazd na start do etapu I (nocnego) odbywa się autokarem organizatora.
   Kurs I godz. 21.00 (minuty startowe 1-40);
   Kurs II godz. 21.30 (pozostali uczestnicy).
   Powroty do miejsc zakwaterowania z mety etapu I od godz. 24.00 busem w miarę zapełniania.
  2. Wyjazd na start etapu II odbywa się autokarem organizatora.
   Kurs I godz. 8.45 (kategoria TS i TJ),
   Kurs II godz. 9.15 (kategoria TM).
   Powroty do miejsc zakwaterowania busem (kat. TJ) i autokarem (kat. TS i TM) w miarę ich zapełnienia od godz. 15.00.
  3. Organizatorzy zapewniają transport uczestników zakwaterowanych w Schronisku ZHP na ul. Wiejskiej:
   w piątek 14.09.2012 r.
   18.00 – przewóz osób z bazy imprezy do schroniska w celu zakwaterowania
   19.45 – przewóz ze schroniska do bazy na otwarcie Mistrzostw, odprawę techniczną oraz wyjazd na etap I (pkt. VII.1)
   w sobotę 15.09.2012 r.
   7.45 – przewóz osób ze schroniska do bazy na śniadanie, a następnie na start etapu II wg. pkt. VII.2
   17.00 - przewóz osób ze schroniska do bazy na obiad, a następnie na imprezy towarzyszące (pkt. VIII) i zakończenie Mistrzostw
   22.00 - przewóz osób z bazy do schroniska
 3. IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
  1. Spacer krajoznawczy po starówce Jeleniej Góry
   Wycieczka ma charakter pieszy i prowadzi ją Przewodnik Sudecki. Uczestniczyć w niej mogą wszyscy chętni. Zbiórka przy wejściu do bazy imprezy w sobotę o godz. 17.30.
  2. InO niespodzianka
   Informacje szczegółowe podane zostaną bezpośrednio przed jej rozpoczęciem. Zbiórka chętnych przy wejściu do bazy imprezy w sobotę o godz. 17.30.
  3. wycieczka do Muzeum Karkonoskiego
   Wycieczka ma charakter pieszy i prowadzi ją Przewodnik Sudecki. Uczestniczyć w niej mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa najpóźniej w sobotę przed uroczystym zakończeniem Mistrzostw. Zbiórka przy wejściu do bazy imprezy w niedzielę o godz. 10.00.

 4. SĘDZIOWANIE:
  Zgodnie z Zasadami Punktacji ZG PTTK, Regulaminem Drużynowych Mistrzostw Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację oraz Regulaminem Pucharu Polski w Marszach na Orientację. Drużyny, które wcześniej zgłosiły swój skład imienny do DMP obowiązane do godz. 20.00 dnia 14.09.2012 (piątek), za pośrednictwem Kierownika drużyny, zgłosić ewentualne korekty w składzie bądź potwierdzić, że zgłoszony wcześniej skład jest aktualny i wszyscy uczestnicy zgłosili się w bazie.
  UWAGA!!! W materiałach uczestnicy otrzymują karty startowe na etap I i II. Karty na etap III wręczane będą na mecie etapu II.

 5. SPRAWY PORZĄDKOWE:
  1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia znaczka okolicznościowego, który jest jednocześnie identyfikatorem służącym jako wejściówka do bazy.
  2. Prosimy o wyrzucanie śmieci do śmietników zarówno na terenie bazy, jak również w miejscach startów i met.
  3. Prosimy o zachowanie czystości obuwia szczególnie przed wejściem do środków transportu oraz bazy, a szczególnie pokoi.
  4. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości i porządku w pokojach oraz odpowiadają za stan ich wyposażenia. Za ewentualne szkody odpowiedzialność ponoszą uczestnicy, którzy po zawodach, przed opuszczeniem bazy zobowiązani są do uporządkowania pokoi i zgłoszenia się do biura zawodów w celu ich zdania. Ewentualne zauważone usterki należy zgłaszać niezwłocznie po zajęciu pokoju.

Życzymy wszystkim uczestnikom samych udanych etapów, jak najlepszych wyników oraz dużo wrażeń i satysfakcji.

Organizatorzy

DANE TECHNICZNE TRAS:

Kategoria Etap

Nazwa Etapu

Długość trasy

Limit czasu

Limit Spóźnień

Ilość PK
TS

I Czarny wrzesień 4450 m 140 min. 35 min. 14 PK
II Przekrój łamany

~ 4200 m

130 min 35 min 16 PK
III Odpowiednie dopasowanie ~ 4400 m 140 min. 35 min. 14 PK
TJ   I Krew z szafy

~ 3500 m

120 min. 30 min. 15 PK
II Impreza z balonikami

~ 3800 m

120 min. 30 min. 11 PK
III Przekrój łamany

~ 3850 m

120 min. 35 min. 14 PK
TM  I Jeleniogórski wrzesień

~ 3500 m

125 min. 30 min. 8 PK
II Jeleniogórskie korale ~ 3000 m 115 min. 30 min. 12 PK
III Paulinum ~ 3000 m 110 min. 30 min. 10 PK

Komunikat Techniczny PDF

TS TS1 TS2 TS3
TJ TJ1 TJ2 TJ3
TM TM1 TM2 TM3