Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze
oraz
Burmistrz Miasta Wojcieszów

Miłek 2012 01 Miłek 2012 02

ZAPRASZAJĄ NA

MARSZE NA ORIENTACJĘ
„MIŁEK 2012"

V runda Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2012 r.

WOJCIESZÓW 13 maja 2012 r.

Miłek 2012 03 Miłek 2012 04 Miłek 2012 05

REGULAMIN

ORGANIZATOR

PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

Miłek 2012 01

WSPÓŁORGANIZATOR
 • Miasto Wojcieszów

Miłek 2012 02

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:
 • Miasta Jelenia Góra
 • Powiatu Jeleniogórskiego
 • Województwa Dolnośląskiego

Miłek 2012 03 Miłek 2012 04 Miłek 2012 05

HONOROWY PATRONAT:

Burmistrz Miasta Wojcieszów – Sławomir Maciejczyk
Przewodnicząca Rady Miasta Wojcieszów – Jadwiga Śliwa

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:

Kierownik Imprezy - Radosław Onyszkiewicz (PInO)
Sędzia Główny - Adam Rodziewicz (PInO)
Kwatermistrz – Stanisław Nowak
Budowa Tras - Radosław Onyszkiewicz (PInO), Desput Marcin (OInO)

CEL IMPREZY:
 • upowszechnianie turystycznych marszów na orientację
 • prezentacja walorów krajoznawczych Miasta Wojcieszów oraz Gór Kaczawskich
 • rozegranie piątej rundy Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2012.
FORMA, ETAPY, KATEGORIE:

TE – zgodnie ze składem ustalonym przez Dolnośląską Komisję InO ( 2 etapy dzienne i 1 nocny, zespoły 1 – 2 osobowe)
TS - urodzeni w 1992 r. i wcześniej (etapy i zespoły j.w.)
TJ - urodzeni w 1993 - 1995 r. (etapy i zespoły j.w.)
TM - urodzeni w 1996 – 1998 r. ( 2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
TD - urodzeni w 1999 r i później (2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
TP - dla początkujących (1 etap dzienny, wiek i ilość osób w zespole dowolne) kategoria bez klasyfikacji i nagród.

Odstępstwa od w/w ilości osób w zespołach zgodnie z pkt. V.7 Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO. Każdy z uczestników może startować tylko w jednej kategorii. W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulec zmianie. Powyższe nie dotyczy kat. TP.

MAPA I TEREN:

Mapy nietypowe, miejscami unacześniane. Teren górzysty o znacznych przewyższeniach. Skala trudności etapów oraz pokonywanego terenu uzależniona jest od kategorii.

BAZA IMPREZY:

Baza ZHP w Wojcieszowie ul. Górnicza. Dojazd lub dojście do bazy wg załączonej mapy oraz oznakowania.

PROGRAM IMPREZY:

08 maja 2012 r. (wtorek)

20.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń

09 - 11 maja 2012 r. (środa, czwartek, piątek)

przygotowanie materiałów, list startowych oraz tras

12 maja 2012 r. (sobota)

udział w I Marszach na Orientację „Zamek Bolków" w Bolkowie (odrębny regulamin)

13 maja 2012 r. (niedziela)

8.00 – 9.00 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych i świadczeń bez możliwości wprowadzania zmian. Dodatkowe zgłoszenia możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych uczestników.
9.00 – uroczyste otwarcie zawodów i odprawa techniczna.
9.30 – start do E I i E II (miejsca startu i mety we wszystkich etapach dla wszystkich kategorii zlokalizowane są w tym samym miejscu.
13.00 – 15.00 - ciepły posiłek
ok. 17.00 – uroczyste zakończenie zawodów
18.00 – opuszczenie bazy

ŚWIADCZENIA:
 • znaczek okolicznościowy
 • poczęstunek na mecie E I
 • kiełbasa z grilla po etapach dziennych
 • komplet materiałów startowych
 • nagrody, medale i dyplomy dla najlepszych – nie dotyczy kat. TP.
 • pkt. do OInO 2 x 2 pkt, a w kat. TP 1 x 1 pkt
 • ubezpieczenie NNW tylko dla członków PTTK.

 

WPISOWE:

Kategoria Przodownicy
InO
Członkowie
PTTK
Pozostali
Uczestnicy
TE, TS, TJ 15,- 18,- 20,-
TM, TD, TP --- 6,- 8,-

Wpisowe należy wpłacać przekazem pocztowym na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86 lub przelewem na k-to: BZ WBK I Oddział w Jeleniej Górze 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „Puchar Wagarowicza". Kopię dowodu wpłaty wpisowego należy dołączyć do zgłoszenia.
Zwolnienia z wpisowego:

 • Tomasz Karpiszyn - zwycięzca PDŚl. 2011 w kat.TS
 • opiekunowie uczestników niepełnoletnich (1 na 10 osób) pod warunkiem zaznaczenia tego faktu w zgłoszeniu.

UWAGA!!! Opiekunowie startujący w zawodach opłacają wpisowe na ogólnych zasadach.

ZGŁOSZENIA:

 

Zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszeń należy przesłać do dnia 08 maja 2012 r. godz. 20.00 pocztą na adres: Adam Rodziewicz, 58-506 Jelenia Góra ul. Moniuszki 7/42 lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Za zgłoszenie uważa się przesłanie karty zgłoszeń wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego. O dacie otrzymania zgłoszenia decyduje data wpływu poczty do organizatora, a nie data jej nadania (stempla pocztowego). UWAGA!!! Ze względów organizacyjnych dnia 08 maja 2012 r. o godz. 20.00 nastąpi definitywne zamknięcie zgłoszeń. Dodatkowe zgłoszenia będą możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych zgłoszonych w terminie uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 • Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO.
 • Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.
 • Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Imprezy, regulaminu Pucharu Dolnego Śląska oraz poleceń organizatorów.
 • Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę.
 • Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualną legitymację. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 • dodatkowe informacje : Adam Rodziewicz tel. (0-75) 75 410 22; 0-602 30 51 24, e-mail: rotour@poczta. onet.pl

Regulamin (PDF)
Karta zgłoszenia

PROGRAM IMPREZY: