Gminno - Miejski Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Bolkowie

Zamek bolkow 01

Muzeum Zamek Bolków

Zamek bolkow 02

Zapraszają na:

I MARSZE NA ORIENTACJĘ
„Zamek Bolków"

IV Runda Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientacje 2012 r.

Zamek bolkow 03

Bolków, 12 maja 2012 r.

REGULAMIN

Organizatorzy:

Gminno - Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie

Zespół głównych organizatorów:

Kierownik imprezy – Wiesław Drewniak
Sędzia główny – Adam Rodziewicz (PInO)
Budowa tras - Wiesław Drewniak

Cele imprezy:

 • upowszechnianie turystycznych marszów na orientację
 • kształtowanie zdrowego stylu życia
 • prezentacja walorów krajoznawczych Gminy Bolków
 • rozegranie czwartej rundy Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2012.

Etapy i kategorie

 • TE – zgodnie ze składem ustalonym przez Dolnośląską Komisję InO ( 2 etapy dzienne , zespoły 1 – 2 osobowe)
 • TS - urodzeni w 1992 r. i wcześniej (etapy i zespoły j.w.)
 • TJ - urodzeni w 1993 - 1995 r. (etapy i zespoły j.w.)
 • TM - urodzeni w 1996 – 1998 r. ( 2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
 • TD - urodzeni w 1999 r i później (2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
 • TP - dla początkujących (1 etap dzienny, wiek i ilość osób w zespole dowolne) kategoria bez klasyfikacji i nagród.
 • Odstępstwa od w/w ilości osób w zespołach zgodnie z pkt. V.7 Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO.
 • Każdy z uczestników może startować tylko w jednej kategorii. W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulec zmianie.

Mapy i teren

Mapy nietypowe, miejscami unacześniane. Teren górzysty o zmiennej przebieżności, dużej ilości skał i drożni.
Skala trudności etapów oraz pokonywanego terenu uzależniona jest od kategorii.

Baza imprezy

Gminno - Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie ul. Szpitalna 16 59-420 Bolków telefon: (75) 74 13 431 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ubezpieczenie

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie!

Program imprezy

9 maja 2012 r. (środa) 20.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń
10 - 11 maja 2012 r. (czwartek, piątek) przygotowanie materiałów, list startowych oraz tras
12 maja 2012 r. (sobota)
8.00 – 9.00 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych i świadczeń bez możliwości wprowadzania zmian. Dodatkowe zgłoszenia możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych uczestników.
9.00 – uroczyste otwarcie zawodów i odprawa techniczna.
9.15- 9.30 – wyjazd w teren zawodów
Ok.10.00 - start do E I i E II (miejsce startów i mety dla wszystkich kategorii zlokalizowane są w tym samym miejscu )
15.00 – 16.00 - ciepły posiłek , zwiedzanie Zamku Bolków.
18.00 – uroczyste zakończenie zawodów
24.00 - cisza nocna dla pozostających na nocleg
13 maja 2012 r. (niedziela) do 8.00 – opuszczenie bazy zawodów .

Świadczenia:

 • znaczek okolicznościowy
 • transport (baza- start/ meta – baza)
 • poczęstunek na mecie E I
 • ciepły posiłek po etapach dziennych w bazie
 • zwiedzanie Zamku Bolków
 • komplet materiałów startowych
 • nagrody, medale i dyplomy dla najlepszych – nie dotyczy kat. TP.
 • pkt. do OInO 2 x 2 pkt (kat. TE,TS,TJ, TM i TD) oraz 1x 1 pkt (kat. TP)

Wpisowe

Kat. : TE, TS, TJ - 20 zł, TM, TD - 10 zł, TP – 8 zł

Wpisowe należy wpłacać na konto GMOKSiR Bolków ( 53864710590400059220040001 ) z dopiskiem „MnO Zamek Bolków" lub po wcześniejszym uzgodnieniu w bazie imprezy. Kopie dowodu wpłaty wpisowego należy dołączyć do zgłoszenia.
Zwolnienia z wpisowego:

 • Małgorzata Desput I miejsce w kat. TD Puchar Dolnego Śląska w MnO 2011
 • opiekunowie uczestników niepełnoletnich (1 na 10 osób) pod warunkiem zaznaczenia tego faktu w zgłoszeniu.

UWAGA!!! Opiekunowie startujący w zawodach opłacają wpisowe na ogólnych zasadach.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszeń należy przesłać do dnia 9 maja 2012 r. godz. 20.00 pocztą elektroniczną na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres organizatora:
Gminno - Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie
ul. Szpitalna 16 59-420 Bolków telefon: (75) 74 13 431 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za zgłoszenie uważa się przesłanie karty zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego. O dacie otrzymania zgłoszenia decyduje data wpływu poczty do organizatora, a nie data jej nadania. UWAGA!!! Ze względów organizacyjnych dnia 9 maja 2012 r. o godz. 20.00 nastąpi definitywne zamkniecie zgłoszeń. Dodatkowe zgłoszenia będą możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych zgłoszonych w terminie uczestników. Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.

Postanowienia końcowe

 • Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO.
 • Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Imprezy, regulaminu Pucharu Dolnego Śląska oraz poleceń organizatorów.
 • Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę.
 • Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 • dodatkowe informacje : Wiesław Drewniak 696 080 567, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Regulamin (PDF)
Karta zgłoszenia