Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie”
w Jeleniej Górze
oraz
Klub Turystyki Kwalifikowanej
„ŁAPIGUZ” w Siedlęcinie

ZAPRASZAJĄ NA

XXIII MARSZE NA ORIENTACJĘ
„PUCHAR WAGAROWICZA”

Puchar Wagarowicza 2019

V runda Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2020r.

PRZESIEKA 17 października 2020 r.

REGULAMIN

ORGANIZATOR

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze - Klub Turystyki Kwalifikowanej „ŁAPIGUZ”.
pttk   KTK LAPIGUZ

WSPÓŁORGANIZATORZY
 • GLKS „Jeżów Sudecki” w Jeżowie Sudeckim
 LZS
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:
 • Województwa Dolnośląskiego
 • Powiatu Jeleniogórskiego
 • Gminy Jeżów Sudecki 
U.Marsz.Woj.Dolnolskiego Powiat Jelenia Gra  Jezow Sudecki
ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:

Kierownik Imprezy - Adam Rodziewicz
Sędzia Główny - Marek Wąsowski
Budowa Tras - Marek Wąsowski, Maciej Konieczko

CEL IMPREZY:
 • upowszechnianie turystycznych marszów na orientację,
 • prezentacja walorów krajoznawczych Ziemi Jeleniogórskiej,
 • rozegranie piątej rundy Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2020.
FORMA, ETAPY, KATEGORIE:

TS - urodzeni w 1999 r. i wcześniej (2 etapy dzienne, zespoły 1-2 osobowe).
TJ - urodzeni w 2000 - 2003 r. (etapy i zespoły j.w.).
TM - urodzeni w 2004 – 2006 r. (etapy i zespoły j.w.).
TD - urodzeni w 2007 r i później (2 etapy dzienne, zespoły 1-3 osobowe).
TP - dla początkujących (1 etap dzienny, wiek i ilość osób w zespole dowolne) kategoria bez klasyfikacji i nagród.
Każdy z uczestników może startować tylko w jednej kategorii. W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulegać zmianie.

MAPA I TEREN:

Mapy nietypowe, kolorowe, miejscami unacześniane. Zawody odbędą się w terenie górzystym, o zmiennej przebieżności, dużej ilości skał, drożni i miejscami gęstym podszytem. Skala trudności etapów oraz pokonywanego terenu uzależniona jest od kategorii.

BAZA IMPREZY:

Ośrodek Wczasowy „Kaliniec” Przesieka ul. Droga Liczyrzepy 1 (N50o48’19.89”; E15o39’53.05”).

PROGRAM IMPREZY:

13 października 2020 r. (wtorek)

20.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń

14 - 16 października 2020 r. (środa, czwartek, piątek)

przygotowanie materiałów, list startowych oraz tras

17 października 2020 r. (sobota)

8.00 – 8.50 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych i świadczeń. Obowiązywać będzie dezynfekcja rąk oraz wypełnienie i złożenie oświadczenia o stanie zdrowia. Dlatego też prosimy uczestników o wcześniejsze przybycie. Na imprezę będą przyjęci tylko uczestnicy, którzy w terminie przesłali pocztą internetową zgłoszenie z podaniem kompletu informacji wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty.
9.00 – uroczyste otwarcie zawodów i odprawa techniczna (obowiązują maseczki lub przyłbice i zachowanie odpowiednich odstępów).
od 9.30 – godz. „0” – rozpoczęcie startów na etapy I i II we wszystkich kategoriach (miejsce startu i mety dla wszystkich kategorii zlokalizowane jest w tym samym miejscu).
13.00 – 15.00 - ciepły posiłek.
ok. 16.00 – uroczyste zakończenie zawodów i losowanie nagród

UWAGA!!! W związku z panującą pandemią wszyscy uczestnicy obowiązani są do przestrzegania i stosowania zasad i zaleceń zawartych w pkt. „ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO”

ŚWIADCZENIA:
 • poczęstunek na mecie E I,
 • ciepły posiłek po zakończeniu EII,
 • komplet materiałów startowych,
 • nagrody, medale i dyplomy dla najlepszych – nie dotyczy kat. TP,
 • losowanie nagród spośród uczestników obecnych na zakończeniu zawodów.
 • punkty do OInO 2 x 3 pkt oraz 1x 1 pkt (kat. TP),
 • ubezpieczenie NNW tylko dla członków PTTK z opłaconą składką za 2020 r. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
OPŁATA NA POKRYCIE KOSZTÓW REALIZACJI IMPREZY:
Kategoria Kwota
wpisowego
TE, TS 25,-
TJ, TM, TD 15,-
TP 10,-

Opłatę należy wpłacać przekazem pocztowym na adres: Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86 lub przelewem na konto: BZ WBK I Oddział w Jeleniej Górze 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „Puchar Wagarowicza”.
Zwolnienia z opłaty:
- opiekunowie uczestników niepełnoletnich (1 na 10 osób) pod warunkiem zaznaczenia tego faktu w zgłoszeniu
- Dawid Wolkiewicz – zwycięzca kat. TJ Pucharu Dolnego Śląska 2019.
UWAGA!!! Opiekunowie startujący w zawodach wnoszą opłatę na ogólnych zasadach.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane będą jedynie drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i powinno zawierać:

 • - w przypadku zgłoszenia indywidualnego (tylko osoby pełnoletnie) – nazwę klubu / instytucji zgłaszającej, imię i nazwisko, numer telefonu, rok urodzenia, kategorię, informację czy startuje indywidualnie, czy w zespole (jeżeli w zespole to z kim),
 • w przypadku zgłoszenia grupowego – dla osób pełnoletnich należy podać wszystkie w/w dane oraz informację o składach zespołów,
 • w przypadku zgłoszenia grupowego osób niepełnoletnich - rodzic, opiekun lub kierownik ekipy podaje: nazwę klubu/ instytucji zgłaszającej, wszystkie swoje dane osobowe wymagane od osób pełnoletnich oraz imiona i nazwiska, rok urodzenia i kategorię każdego uczestnika niepełnoletniego.

Ustala się ostateczny termin zgłoszeń do dnia 13 października 2020 r. godz. 20.00. Za zgłoszenie uważa się przesłanie zgłoszenia zawierającego wszystkie określone wyżej dane oraz dokumentu potwierdzającego wpłatę wpisowego w wyżej określonym terminie. W bazie imprezy opłaty nie będą przyjmowane. Zgłoszenia po terminie, z niekompletnymi danymi oraz przekazane w innej formie niż opisana wyżej, nie będą przyjmowane.
Zgłoszenie na imprezę jest jednocześnie wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla potrzeb związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej imprezy, jak również zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO:
 1. Podczas imprezy na orientację należy bezwzględnie stosować aktualne zalecenia Ministerstwa Zdrowia (MZ), Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS; gis.gov.pl) oraz wytyczne dotyczące organizacji imprez w czasie pandemii koronawirusa.
 2. W przypadku jakichkolwiek objawów złego samopoczucia należy bezwzględnie pozostać w domu.
 3. Każdy uczestnik w trakcie imprezy zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi. W terenie leśnym w przypadku możliwego kontaktu z innymi osobami (np. podczas potwierdzania punktu kontrolnego) należy zachować dystans oraz osłaniać usta i nos.
 4. Kontakt między zespołami na trasie imprezy należy ograniczyć do niezbędnego minimum, z zachowaniem bezpiecznego odstępu. Kontakt dozwolony jest wyłącznie w sytuacjach awaryjnych np. udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiej osoby, wskazanie drogi na metę.
 5. Ze względu na nałożony na organizatora obowiązek posiadania kompletnej listy uczestników wraz z danymi kontaktowymi bezwzględnie konieczne jest podanie w zgłoszeniu wszystkich danych (patrz pkt. „ZGŁOSZENIA”).
 6. Obowiązkowe (epidemiczne) wyposażenie każdego uczestnika stanowi własny środek do dezynfekcji rąk, maseczka lub przyłbica, lub inna osłona nosa i ust.
 7. Przy potwierdzaniu punktów kontrolnych na karcie startowej zaleca się nie dotykanie kredki ręką bez zabezpieczenia jej rękawiczką lub jakimkolwiek skrawkiem materiału (chusta, szalik, rękaw, itp.).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO.
 • Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.
 • Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Imprezy, regulaminu Pucharu Dolnego Śląska oraz poleceń organizatorów.
 • Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę.
 • Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualną legitymację, zgłoszonych zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • W przypadku konieczności wystawienia faktury za opłacone wpisowe należy ten fakt zgłosić razem ze zgłoszeniem.
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 • Dodatkowe informacje : Adam Rodziewicz tel. 602 30 51 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W IMPREZIE

Regulamin do pobrania [408.95 KB]