Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie”
w Jeleniej Górze
oraz
Klub Turystyki Kwalifikowanej
„ŁAPIGUZ” w Siedlęcinie

ZAPRASZAJĄ NA

XXI MARSZE NA ORIENTACJĘ
„PUCHAR WAGAROWICZA”

Puchar Wagarowicza 2018

III runda Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2018 r.

Góra Szybowcowa 21 kwietnia 2018 r.

REGULAMIN

ORGANIZATOR

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze - Klub Turystyki Kwalifikowanej „ŁAPIGUZ”.
pttk   KTK LAPIGUZ

WSPÓŁORGANIZATORZY


 • GLKS „Jeżów Sudecki” w Jeżowie Sudeckim
 LZS

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

 • Województwa Dolnośląskiego
 • Powiatu Jeleniogórskiego
 • Gminy Jeżów Sudecki 
U.Marsz.Woj.Dolnolskiego Powiat Jelenia Gra  Jezow Sudecki

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:

Kierownik Imprezy - Adam Rodziewicz
Sędzia Główny - Marek Wąsowski
Budowa Tras - Marek Wąsowski, Maciej Konieczko

CEL IMPREZY:
 • upowszechnianie turystycznych marszów na orientację,
 • prezentacja walorów krajoznawczych Gminy Jeżów Sudecki i okolic Jeleniej Góry,
 • rozegranie trzeciej rundy Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2018.
FORMA, ETAPY, KATEGORIE:

TE – zgodnie ze składem ustalonym przez Dolnośląską Komisję InO ( 2 etapy dzienne, zespoły 1 – 2 osobowe)
TS
- urodzeni w 1997 r. i wcześniej (etapy i zespoły j.w.)
TJ
- urodzeni w 1998 - 2001 r. (etapy i zespoły j.w.)
TM
- urodzeni w 2002 – 2004 r. (etapy i zespoły j.w.)
TD
- urodzeni w 2005 r i później (2 etapy dzienne, zespoły 1-3 osobowe)
TP
- dla początkujących (1 etap dzienny, wiek i ilość osób w zespole dowolne) - kategoria bez klasyfikacji i nagród.
Każdy z uczestników może startować tylko w jednej kategorii. W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulegać zmianie.

MAPA I TEREN:

Mapy nietypowe, kolorowe, miejscami unacześniane. Zawody odbędą się w terenie górzystym, o zmiennej przebieżności, dużej ilości skał, drożni i miejscami gęstym podszytem. Skala trudności etapów oraz pokonywanego terenu uzależniona jest od kategorii.

BAZA IMPREZY:

Restauracja „Hexa 66” Jeżów Sudecki ul. Szybowisko (na Górze Szybowcowej). Dojazd do bazy własnym środkiem transportu wg załączonej mapy.

PROGRAM IMPREZY:

17 kwietnia 2018 r. (wtorek)

20.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń

18-20 kwietnia 2018 r. (środa, czwartek, piątek)

przygotowanie materiałów, list startowych oraz tras

21 kwietnia 2018 r. (sobota)

8.00 – 8.55 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych i świadczeń.
9.00 – podsumowanie Pucharu Dolnego Śląska w MnO za rok 2017, uroczyste otwarcie zawodów i odprawa techniczna
9.30 - start we wszystkich kategoriach (miejsce startu i mety dla wszystkich kategorii zlokalizowane jest w tym samym miejscu).
14.00 – 16.00 - ciepły posiłek (baza imprezy)
ok. 16.00 – uroczyste zakończenie zawodów dla kat. TD i TM
ok. 17.00 – uroczyste zakończenie zawodów dla pozostałych kategorii.

ŚWIADCZENIA:
 • poczęstunek na mecie E I,
 • ciepły posiłek po powrocie z etapów,
 • komplet materiałów startowych,
 • nagrody, medale i dyplomy dla najlepszych – nie dotyczy kat. TP,
 • punkty do OInO 2 x 2 pkt oraz 1x 1 pkt (kat. TP),
 • ubezpieczenie NNW tylko dla członków PTTK z opłaconą składką za 2018 r.
UCZESTNICTWO W IMPREZIE:

 Na imprezę zostaną przyjęte jedynie osoby prawidłowo zgłoszone. Warunkiem uznania zgłoszenia za prawidłowe jest przesłanie oryginalnej Karty Zgłoszenia (plik excel 2003) uzupełnionej o wszystkie zawarte w niej dane najpóźniej do godziny 20.00 dnia 17 kwietnia 2018 r. pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Osoby prawidłowo zgłoszone nie uiszczają żadnych opłat. Ich udział w imprezie jest bezpłatny.
Zgłoszenie na imprezę jest jednocześnie wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla potrzeb związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej imprezy, jak również zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO.
 • Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Imprezy, regulaminu Pucharu Dolnego Śląska oraz poleceń organizatorów.
 • Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę.
 • Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualną legitymację, zgłoszonych zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 • Dodatkowe informacje : Adam Rodziewicz tel. 0-602 30 51 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W IMPREZIE

Mapa dojazdowa

Puchar wagarowicza 01

Regulamin do pobrania [500.36 KB]
Karta Zgłoszeń [88.5 KB]