Oddziałowa Komisja Imprez na Orientację zaprasza przodowników INO na zebranie  Oddziałowej Komisji InO na dzień 12 grudnia 2017 w siedzibie oddziału 17.00.

 Program:

  1. Krótka informacja o działalności komisji w ubiegłej kadencji
  2. Wybór nowej komisji
  3. Dyskusja nad kierunkami działalności komisji w przyszłej kadencji.

Zaprasza - Adam Rodziewicz