Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Oddziałowa Komisja Imprez na Orientację zaprasza przodowników INO na zebranie  Oddziałowej Komisji InO na dzień 12 grudnia 2017 w siedzibie oddziału 17.00.

 Program:

  1. Krótka informacja o działalności komisji w ubiegłej kadencji
  2. Wybór nowej komisji
  3. Dyskusja nad kierunkami działalności komisji w przyszłej kadencji.

Zaprasza - Adam Rodziewicz