Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie"
w Jeleniej Górze
oraz
Klub Turystyki Kwalifikowanej
„ŁAPIGUZ" w Siedlęcinie

ZAPRASZAJĄ NA

XVIII OGÓLNOPOLSKIE
MARSZE NA ORIENTACJĘ
„PUCHAR WAGAROWICZA"

Puchar Wagarowicza 2016

II runda Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2016 r.

SIEDLĘCIN 23 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN

ORGANIZATOR

PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze - Klub Turystyki Kwalifikowanej „ŁAPIGUZ"
pttk KTK LAPIGUZ

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze
 • GLKS „Jeżów Sudecki" w Jeżowie Sudeckim
 • Rada Sołecka w Siedlęcinie
LZS

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

 • Powiatu Jeleniogórskiego
 • Miasta Jelenia Góra
 • Gminy Jeżów Sudecki
 Powiat Jelenia Gra Logo JGcdr9 Jezow Sudecki

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:

Kierownik Imprezy
Sędzia Główny
Budowa Tras
Sekretariat i opieka medyczna

– Adam Rodziewicz.
– Maciej Konieczko.
– Maciej Konieczko (PInO), Radosław Onyszkiewicz (PInO).
– Anna Glonek.

CEL IMPREZY:

 • upowszechnianie turystycznych marszów na orientację,
 • prezentacja walorów krajoznawczych Gminy Jeżów Sudecki i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru,
 • rozegranie drugiej rundy Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2016.

FORMA, ETAPY, KATEGORIE:

TE – zgodnie ze składem ustalonym przez Dolnośląską Komisję InO ( 2 etapy dzienne, zespoły 1 – 2 osobowe)
TS - urodzeni w 1995 r. i wcześniej (etapy i zespoły j.w.)
TJ - urodzeni w 1996 - 1999 r. (etapy i zespoły j.w.)
TM - urodzeni w 2000 – 2002 r. ( 2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
TD - urodzeni w 2003 r i później (2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
TP - dla początkujących (1 etap dzienny, wiek i ilość osób w zespole dowolne) kategoria bez klasyfikacji i nagród.
Odstępstwa od w/w ilości osób w zespołach jedynie za zgodą Sędziego Głównego (w kategorii TD i TM zespół jednoosobowy
w przypadku doświadczonego zawodnika oraz w kat. TD zespół 3 osobowego w przypadku zawodników początkujących, przy
czym w składzie takiego zespołu nie może być osoby, która zajęła miejsce 30 i wyższe w klasyfikacji końcowej Pucharu
Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2015). Każdy z uczestników może startować tylko w jednej kategorii. W trakcie
trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulegać zmianie. Start uczestników po ukończeniu kat. TP jest możliwy w innych kategoriach jedynie poza konkursem, po zakończeniu rywalizacji przez wszystkich uczestników startujących na tym terenie oraz pod warunkiem posiadania wolnych materiałów startowych.

MAPA I TEREN:

Mapy nietypowe, kolorowe, miejscami unacześniane. Zawody odbędą się w terenie górzystym, o zmiennej przebieżności, dużej ilości skał, drożni i miejscami gęstym podszytem. Skala trudności etapów oraz pokonywanego terenu uzależniona jest od kategorii.

BAZA IMPREZY:

Świetlica Wiejska w Siedlęcinie ul. Długa 22 (centrum wsi). Dojazd do bazy:

 • MZK nr 5 (przystanek naprzeciw Teatru Dramatycznego w Jeleniej Górze) godz. 8.33. Cena biletu 4,80 zł.
 • Dojazd własnym transportem wg załączonej mapy.

PROGRAM IMPREZY:

19 kwietnia 2016 r. (wtorek)

20.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń

20 - 22 kwietnia 2016 r. (środa, czwartek, piątek)

przygotowanie materiałów, list startowych oraz tras

23 kwietnia 2016 r. (sobota)

8.00 – 8.55 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych i świadczeń bez możliwości wprowadzania zmian. Dodatkowe zgłoszenia możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych uczestników.
9.00 – podsumowanie Pucharu Dolnego Śląska w MnO za rok 2015, uroczyste otwarcie zawodów i odprawa techniczna.
10.00 – przemieszczenie się w teren zawodów
10.30 - start zawodów we wszystkich kategoriach (miejsce startu i mety dla wszystkich kategorii zlokalizowane jest w tym samym miejscu.
15.00 – 17.00 - ciepły posiłek (baza imprezy)
ok. 16.30 – uroczyste zakończenie zawodów dla kat. TD i TM
ok. 18.00 – uroczyste zakończenie zawodów dla pozostałych kategorii.
do godz. 20.00 - opuszczenie bazy

ŚWIADCZENIA:

 • znaczek okolicznościowy,
 • poczęstunek na mecie E I,
 • ciepły posiłek po powrocie z etapów,
 • komplet materiałów startowych,
 • nagrody, medale i dyplomy dla najlepszych – nie dotyczy kat. TP,
 • pkt. do OInO 2 x 2 pkt oraz 1x 1 pkt (kat. TP),
 • ubezpieczenie NNW tylko dla członków PTTK.

OPŁATA NA POKRYCIE KOSZTÓW REALIZACJI IMPREZY:

Kategoria Przodownicy
InO
Członkowie
PTTK
Pozostali
Uczestnicy
TE, TS 15,- 20,- 25,-
TJ, TM, TD --- 10,- 12,-
TP --- 5,- 8,-
Osoby korzystające ze zniżki w opłacie zobowiązane są do podania numeru legitymacji uprawniającej do zniżki i okazania legitymacji PTTK, z aktualnymi składkami na rok 2016, w biurze zawodów na żądanie organizatorów. Brak aktualnej legitymacji skutkować będzie koniecznością dopłaty. Przodownicy InO podają i okazują zarówno legitymację Przodownika InO, jak i aktualną legitymację PTTK.
Opłatę należy wpłacać przekazem pocztowym na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86 lub przelewem na konto: BZ WBK I Oddział w Jeleniej Górze 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „Puchar Wagarowicza”.
Zwolnienia z opłaty:

 • Madurska Zuzanna - zwycięzca PDŚl. 2015 w kat. TD oraz Rostankowski Dawid - zwycięzca PDŚl. 2015 w kat. TJ.
 • opiekunowie uczestników niepełnoletnich (1 na 10 osób) pod warunkiem zaznaczenia tego faktu w zgłoszeniu.

UWAGA!!! Opiekunowie startujący w zawodach wnoszą opłatę na ogólnych zasadach.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszeń należy przesłać do dnia 19 kwietnia 2016 r. godz. 20.00 pocztą na adres: Adam Rodziewicz, 58-506 Jelenia Góra ul. Moniuszki 7/42 lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Za zgłoszenie uważa się przesłanie karty zgłoszeń wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu oraz wpłatę wpisowego. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorem, wpłaty wpisowego będzie można dokonać w biurze zawodów.
O dacie otrzymania zgłoszenia decyduje data wpływu poczty do organizatora, a nie data jej nadania (stempla pocztowego).
UWAGA!!! Ze względów organizacyjnych dnia 19 kwietnia 2016 r. o godz. 20.00 nastąpi definitywne zamknięcie zgłoszeń. Dodatkowe zgłoszenia będą możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych zgłoszonych w terminie uczestników.
Zgłoszenie na imprezę jest jednocześnie wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla potrzeb związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej imprezy, jak również zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO.
 • Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.
 • Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Imprezy, regulaminu Pucharu Dolnego Śląska oraz poleceń organizatorów.
 • Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę.
 • Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualną legitymację, zgłoszonych zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 • dodatkowe informacje : Adam Rodziewicz tel. 0-602 30 51 24, e-mail: rotour@poczta. onet.pl

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W IMPREZIE

Plan Siedlęcina

Mapa dojazdowa
Puchar wagarowicza 2015 mapa 02

Puchar wagarowicza 2015 mapa 01

 


Regulamin PDF [1.09 MB]
Karta Zgłoszeń [18.5 KB]