RNR_01   RnR2022    RNR_02 

W niedzielę na wycieczkę nr 40

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 29 października 2023 r. na wycieczkę nr 40 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.30 do Ciechanowic.

Trasa wycieczki długości 15 km przebiega przez południową część Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich. W Ciechanowicach oglądamy późnogotycko-manierystyczny kościół św. Augustyna z bogatym i cennym wyposażeniem. Na murze kościelnym duży zespół kamiennych epitafiów z XVI-XVIII w. Następnie drogą prowadzącą skrajem lasu idziemy do Świdnika. W zachodniej części wsi znajdują się dwa kościoły: klasycystyczny MB Częstochowskiej wybudowany w połowie XIX w. dla ewangelików i gotycki św. Mikołaja na terenie dawnego cmentarza. Po przekroczeniu torów nieczynnej linii kolejowej docieramy do wsi Płonina. Na łupkowym cyplu wznoszą się pokaźne ruiny XIV-wiecznego zamku o nazwie Niesytno. Na terenie dawnego zamku dolnego zbudowano w XVI w. renesansowy pałac. W 1992 roku pałac spłonął, później zniknęły cenne elementy kamieniarskiego wystroju. Obecnie po zmianie właściciela trwają tu intensywne prace remontowe. Następnie widokową ścieżką podchodzimy do górnej części wsi Pastewnik. Tu na górze Poręba (671 m – najwyższy szczyt Grzbietu Wschodniego) w latach1955-90 znajdowała się wojskowa stacja radiolokacyjna. Poniżej wierzchołka w 1999 roku uruchomiono nowoczesny radar meteorologiczny śledzący zjawiska zachodzące w atmosferze w promieniu 200 km, będący częścią systemu zapewniającego osłonę hydrologiczną i meteorologiczną na obszarze całego kraju. Po odpoczynku przy ognisku na zboczu Poręby schodzimy do Pastewnika. We wsi oglądamy ruiny stojącego na zboczu gotyckiego kościoła z XV w. i wybudowany w latach 1777-86 przez ewangelików kościół św. Józefa. W końcowej części wycieczki wzdłuż dawnej linii kolejowej docieramy do Marciszowa, skąd o godz. 16.54 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Krzysztof Tęcza (tel. 609121744).

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Impreza dofinansowana przez:

Jelenia Góra dofinansowaniePowiat Jeleniogórski