RNR_01   RnR2022    RNR_02 

W niedzielę na wycieczkę nr 22

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 10 lipca 2022 r. na wycieczkę nr 22 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.33 do Boguszowa Gorc.

Trasa długości 15 km przebiega w środkowej części Gór Wałbrzyskich. W Boguszowie oglądamy barokowy kościół Trójcy Św. i przechodzimy przez najwyżej położony rynek w Polsce. Drogą Krzyżową Górniczego Trudu, której stacje są poświęcone górnikom z różnych zagłębi i krajów, podchodzimy na Chełmiec (drugi co do wysokości szczyt Gór Wałbrzyskich – 851m) . Stanowi on charakterystyczną i z daleka widoczną kulminację wyraźnie dominującą w krajobrazie nad Wałbrzychem. Na wierzchołku maszt przekaźnika TV, Krzyż Milenijny i kamienna wieża widokowa z 1888 roku. Szlakiem niebieskim przez Konradów (część miasta Wałbrzych) schodzimy do Szczawna Zdroju. Po krótkim spacerze po uzdrowisku podchodzimy na Wzgórze Gedymina, uczestniczymy w uroczystym otwarciu nowo wybudowanej wieży widokowej o oryginalnej konstrukcji. W końcowej części wędrówki idziemy do stacji kolejowej Wałbrzych Miasto, skąd po godz. 16 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry. Uwaga: ze względu na strome podejścia i zejścia wycieczka zalecana dla wprawionych turystów. Wycieczkę prowadzi Krzysztof Tęcza (tel. 609121744).

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Impreza dofinansowana przez:

Powiat Jeleniogórski
Powiat
Karkonoski

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

Jelenia Góra dofinansowanie