Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

     RNR_01   RnR2022    RNR_02 

W niedzielę na wycieczkę nr 11

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 3 maja 2022 r. na wycieczkę nr 11 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty.

Wycieczka nr 11 odbędzie się we wtorek 3 maja. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.30 do Głuszycy Górnej (z przesiadką na stacji Wałbrzych Główny). Trasa wycieczki długości 15 km przebiega w południowo-wschodniej części Gór Suchych. Od stacji kolejowej w Głuszycy Górnej idziemy polnymi drogami do dawnego kamieniołomu melafiru „Kamyki”. Wcinające się w zbocza górskie wyrobisko, zalane wodą z której wyrastają kilkudziesięciometrowe skalne ściany, wygląda jak górskie jezioro. Idąc wzdłuż jego brzegu pnącą się ku górze ścieżką dochodzimy do ciekawego punktu widokowego. Od kamieniołomu idziemy ścieżką rowerową do szlaku żółtego, nim docieramy do granicy państwowej, wchodzimy do Czech i we wsi Janovičky zatrzymujemy się na odpoczynek (w pobliżu restauracja – można płacić złotówkami). Po przerwie dochodzimy ponownie do granicy. Wędrując zielonym szlakiem granicznym, na zachodnim zboczu Leszczyńca spotykamy Trójpański Kamień. Jest to dwumetrowy piaskowcowy obelisk ustawiony na styku dawnych granic Śląska, Hrabstwa Kłodzkiego i Opactwa Broumowskiego. Idąc w dalszym ciągu wzdłuż granicy czesko-polskiej dochodzimy do szlaku żółtego, schodzimy nim do Świerków i z przystanku kolejowego Świerki Dolne o godz. 17.47 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Jarosław Kapczyński.

Uczestnicy wycieczek we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

 

Opracował Wiktor Gumprecht

Impreza dofinansowana przez:

Powiat Jeleniogórski
Powiat
Karkonoski

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

Jelenia Góra dofinansowanie