Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

      RNR_01   RnR2022    RNR_02 

W niedzielę na wycieczkę nr 06

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 10 kwietnia 2022 r. na wycieczkę nr 7 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.30 do Kątów Wrocławskich.

Trasa wycieczki długości 14 km przebiega w środkowej części Równiny Wrocławskiej w Parku Krajobrazowym Dolina Bystrzycy. Od stacji kolejowej w Kątach Wrocławskich idziemy do centrum miasta, oglądamy Rynek z zabytkową zabudową i przez Park Staromiejski dochodzimy do Sośnicy. Oglądamy tu cenny zabytek, gotycki kościół z XV wieku z barokowym wyposażeniem. Istotnym elementem kościoła są Święte Schody, wzorowane na rzymskich Scala Sancta przed bazyliką św. Jana na Lateranie. Dalsza wędrówka prowadzi przez północną część Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy. Jest to jeden z nielicznych już obszarów Polski, mało przekształconych przez człowieka. Malownicze widoki tworzy tu wartko płynąca Bystrzyca, ze swoimi jeziorkami, wysepkami i płyciznami. Idziemy przez Jurczyce, Romnów, w Małkowicach (gotycki kościół z XV wieku) opuszczamy teren Parku Krajobrazowego i drogą jezdną docieramy do stacji kolejowej Sadowice Wrocławskie, skąd o godz. 16.25 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500279011).

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Impreza dofinansowana przez:

Powiat Jeleniogórski
Powiat
Karkonoski

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

Jelenia Góra dofinansowanie