Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

      RNR_01    RNR_02  

W niedzielę na wycieczkę nr 05

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 27 marca 2022 r. na wycieczkę nr 5 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.30 do stacji Wałbrzych Centrum.

Trasa wycieczki długości 14 km prowadzi przez fragment Gór Wałbrzyskich otaczających od wschodu i południa centrum miasta. Od stacji idziemy do Placu Grunwaldzkiego, tu spotykamy szlak niebieski, którym podchodzimy na Górę Powstańców. Poniżej szczytu z tarasu widokowego obok schroniska PTTK „Harcówka” oglądamy panoramę miasta. W dalszym ciągu szlakiem niebieskim wychodzimy na leśną polanę gdzie oglądamy oryginalne, lecz mocno zaniedbane mauzoleum poległych w czasie I wojny światowej, następnie podchodzimy łagodnie na wzgórze Niedźwiadki o trzech kulminacjach. Przez szeroką Dolinę Szwajcarską idziemy na Przełęcz Szypka, tu zmieniamy szlak na czerwony, dochodzimy do Rozdroża pod Dłużyną i widokową drogą powyżej kamieniołomu riolitu (platforma widokowa) idziemy na Przełęcz Kozią. Z przełęczy podchodzimy na najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich – Borową (853 m). Na wierzchołku wybudowano w 2017 roku stalową wieżę widokową w futurystycznym kształcie hiperboloidy, z tarasu widokowego na wysokości 15 m rozciągają się o obszerne widoki (przy dobrej przejrzystości powietrza można dojrzeć Śnieżkę oraz wrocławski Sky Tower). Po obejrzeniu panoramy zatrzymujemy się na odpoczynek przy ognisku. W końcowej części wędrówki szlakiem czerwonym przez Rozdroże Czarne schodzimy do stacji kolejowej Wałbrzych Główny, skąd o godz. 17.32 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Sebastian Miler (tel. 603783610).

W czasie wycieczki obowiązuje zachowanie 1.5 m dystansu, używanie maseczek jest obowiązkowe w środkach komunikacji.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Impreza dofinansowana przez:

Powiat Jeleniogórski
Powiat
Karkonoski

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

Jelenia Góra dofinansowanie