RNR_01    RNR_02  

W niedzielę na wycieczkę nr 22

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 17 października 2021 r. na wycieczkę nr 22 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 8.25 do Piechowic.

Trasa długości 14 km przebiega w zachodniej części Pogórza Karkonoskiego. Od stacji kolejowej idziemy ul. Kryształową (nawiązanie do tradycji szklarskich Piechowic), koło neoromańskiego kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego skręcamy na szlak żółty prowadzący w górę Cichą Doliną. U wylotu doliny znajdują się sztolnie wykute w czasie II wojny światowej, obecnie niedostępne ze względu na ochronę licznej populacji nietoperzy. W górnej części doliny w wyniku badań archeologicznych potwierdzono istnienie w końcu XIII wieku najstarszej na Śląsku huty szkła. Wędrując zboczem Grzybowca mijamy grupę skałek granitowych Skarbczyk i schodzimy do Jagniątkowa. W środkowej części miejscowości oglądamy wybudowany w latach 80-tych XX w. kościół p.w. Miłosierdzia Bożego. Szlakiem niebieskim idziemy do Przełęczy Ludomira Różyckiego, tu skręcamy w lewo na wznoszące się pomiędzy dolinami Zachełmca i Choińca trójwierzchołkowe wzgórze Rudzianki z granitowymi skałkami na szczycie. Pod szczytem niewielka Czerwona Jaskinia powstała po wyeksploatowaniu w XIX w. gniazda pegmatytów. Od jaskini leśnymi i polnymi drogami schodzimy do Podgórzyna. W dolnej części wsi znajdują się dwa barokowe kościoły: parafialny Św. Trójcy wzniesiony na miejscu wcześniejszego gotyckiego i poewangelicki MB Częstochowskiej, po wojnie nieużytkowany, w latach 80-tych przywrócony funkcji sakralnej. Po godz. 16 odjeżdżamy autobusem MZK nr 4 do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Jolanta Kupeć z Dziwiszowa. W czasie wycieczki obowiązuje zachowanie 1.5 m dystansu, używanie maseczek jest obowiązkowe w środkach komunikacji.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Impreza dofinansowana przez:

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego


 

Jelenia Góra dofinansowanie