Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

      RNR_01    RNR_02  

W niedzielę na wycieczkę nr 20

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 10 października 2021 r. na wycieczkę nr 21 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z przystanku „Teatr” autobusem MZK nr 19 o godz. 9.09 do Staniszowa. Zbiórka uczestników na przystanku „Staniszów Średni” o godz. 9.30.

Trasa długości 14 km przebiega w południowej części Kotliny Jeleniogórskiej i środkowej Pogórza Karkonoskiego. Od przystanku autobusowego ruszamy szlakiem żółtym, mijamy gotycki kościół p.w. Przemienienia Pańskiego i podchodzimy na Grodną (506m.) – najwyższe wzniesienie Wzgórz Łomnickich. Na szczycie wzniesiono na początku XIX wieku zameczek myśliwski nazwany od imienia właściciela Staniszowa Zamkiem Księcia Henryka, obecnie w renowacji. Z odbudowanej wieży oglądamy panoramę Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. W dalszym ciągu szlakiem żółtym schodzimy do Sosnówki Dolnej. W centrum wsi stoją dwa kościoły: późnobarokowy p.w. św. Marcina i poewangelicki MB Ostrobramskiej z początku XIX w. Szlakiem czarnym przez Czerwoną Dolinę dochodzimy do Jesionu Idy, okazałego ponad 100 – letniego drzewa nazwanego imieniem żony miejscowego leśniczego, przecinamy szosę do Borowic, rzekę Kaczą i wchodzimy do Przesieki. Na skraju wsi oglądamy malowniczą Kaskadę Myi, następnie idziemy do wodospadu Podgórnej, trzeciego po względem wysokości wodospadu (10m) w polskich Karkonoszach. Powyżej przy szosie wznoszą się interesujące skałki granitowe: Chybotek i Waloński Kamień. W końcowej części wędrówki drogą przez Przesiekę schodzimy do Podgórzyna. W Podgórzynie Górnym pod dużą granitową skałą o nazwie Skałka stoi wagon tramwajowy, tu znajdował się końcowy przystanek linii tramwajowej z Jeleniej Góry funkcjonującej do 1964 r. O godz. 17.21 odjeżdżamy autobusem MZK nr 4 do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Jarosław Kapczyński z Kowar. W czasie wycieczki obowiązuje zachowanie 1.5 m dystansu, używanie maseczek jest obowiązkowe w środkach komunikacji.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Impreza dofinansowana przez:

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego


 

Jelenia Góra dofinansowanie