RNR_01    RNR_02  

W niedzielę na wycieczkę nr 14

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 22 sierpnia 2021 r. na wycieczkę nr 14 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.36 do Głuszycy ( z przesiadką na stacji Wałbrzych Główny).

Trasa wycieczki długości 15 km przebiega w zachodniej części Gór Sowich. Zobaczymy dwa zespoły obiektów Projektu Riese, największego projektu górniczo-budowlanego hitlerowskich Niemiec rozpoczętego i niedokończonego w latach 1943-1945. Od stacji kolejowej w Głuszycy idziemy do miasta, tu wchodzimy na niedawno otwartą ścieżkę historyczno-przyrodniczą prowadzącą przez Kompleks Soboń, jedną z części Projektu Riese. Następnie wędrując szlakiem żółtym docieramy do Kompleksu Osówka, mijamy tajemnicze budowle określane jako „kasyno” i „siłownia” i schodzimy do miejsca odpoczynku. W czasie przerwy można zwiedzić sztolnie „Podziemnego Miasta Osówka” (wstęp 25 zł). W końcowej części wycieczki szlakiem czarnym przez Kolce idziemy do Głuszycy. W Kolcach odwiedzimy Cmentarz Ofiar Faszyzmu, pochowano tu około 2 tysięcy więźniów zmarłych lub zamordowanych w trakcie budowania kompleksu Riese.

O godz.18.12 ze stacji Głuszyca Górna odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Jarosław Kapczyński z Kowar. W czasie wycieczki obowiązuje zachowanie 1.5 m dystansu, używanie maseczek jest obowiązkowe w środkach komunikacji.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht