RnR2015 RNR_01  RNR_02  

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” organizują  w dniu 18 października wycieczkę nr 36. Wyjazd z Jeleniej Góry o godz.7.51 pociągiem do Jaworzyny Śląskiej. Trasa długości 14 km prowadzi przez północno – zachodnią część Równiny Świdnickiej. Ze stacji kolejowej w Jaworzynie Śląskiej udajemy się do znajdującego się w zabytkowej parowozowni wachlarzowej Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. Zbiór składający się z ponad 50 zabytkowych lokomotyw, około 50 wagonów oraz żurawi kolejowych zajmuje aż 1.5 km torów. Poza taborem kolejowym znajduje się tu m.in. kolekcja motocykli Harley-Dawidson, eksponaty związane z kolejnictwem i jego otoczeniem oraz makieta kolejowa w skali HO. Po obejrzeniu zbiorów muzealnych idziemy wzdłuż torów na południe i za Nowym Jaworowem  kontynuujemy wędrówkę „Węglową Drogą”. Trasa ta stanowiła dawniej główny trakt, którym wozami konnymi transportowano węgiel z kopalń wałbrzyskich do portu rzecznego w Malczycach nad Odrą. Droga powstała w latach 1780-90 i umożliwiła rozwój górnictwa węgla w rejonie Wałbrzycha. Po wybudowaniu linii kolejowej straciła znaczenie przekształcając się w lokalne polne drogi. Za przejazdem kolejowym na trasie Wałbrzych – Wrocław wkraczamy do Cierni, niegdyś samodzielnej wsi, obecnie części Świebodzic. Oglądamy tu ruiny barokowego pałacu. Okazałe założenie na planie prostokąta rozpoczął budować w 1755 roku właściciel wsi hrabia von Hochberg z przeznaczeniem na siedzibę wdów rodu, ale obiekt nigdy nie został ukończony i pozostaje w ruinie. Po przejściu przez most na Pełcznicy wchodzimy do centrum Świebodzic i po obejrzeniu najciekawszych zabytków odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500279011).

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Impreza dofinansowana przez:

rajd_na_raty_2012_02

Starostwo Powiatowe w Jeleniej
Górze

rajd_na_raty_2012_04