RnR2015 RNR_01  RNR_02  

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich" organizują w dniu 19 lipca wycieczkę nr 23. Wyjazd z dworca PKS autobusem o godz. 8.30 do Lubomierza (kierunek Świeradów Zdrój), gdzie będzie oczekiwał na turystów prowadzący wycieczkę Paweł Idzik.
 
Trasa długości 15 km przebiega w południowo-wschodniej części Pogórza Izerskiego. W Lubomierzu zwiedzamy: zespół klasztorny sióstr Benedyktynek należący do najcenniejszych zabytków barokowych na Śląsku z monumentalnym kościołem Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa, w dawnym klasztorze (obecnie internat) oglądamy interesującą Wystawę Habitu – zwiedzanie 10 zł ; w środkowej części rynku Ratusz z XVI-XVIII w.; Dom Płócienników z XVI w. (wewnątrz Muzeum Kargula i Pawlaka gromadzące pamiątki związane z filmem „Sami Swoi");. Z miasta idziemy drogą rowerową do Popielówka, w centrum wsi oglądamy barokowy kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W Janicach mijamy grupę skalną Czartowski Skały i ruiny kościoła z XVI w. Widokową drogą dochodzimy do Grudzy, We wsi, najwyżej położonej na całym Pogórzu Izerskim (430-500 m), znajduje się barokowy kościół p.w. Imienia NMP z cennym wyposażeniem z epoki. Następnie szlakiem żółtym idziemy do Nowej Kamienicy. W stojącym tu późnogotyckim kościele w prezbiterium znajduje się okno o rzadkim, kotarowym wykroju. W końcowej części wędrówki, mijając po drodze umiejscowiony na górze Kamienistej duży kamieniołom bazaltu dochodzimy do Starej Kamienicy. W pobliżu stacji kolejowej na wysepce otoczonej częściowo wyschniętą fosą oglądamy niewielkie ruiny zamku, będącego niegdyś siedzibą możnego rodu Schaffgotschów. Obok gotycko-renesansowy kościół p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela z bogatym i cennym wyposażeniem. W nawie bocznej niespotykany na tych terenach, malowany na blasze portret trumienny. O godz. 17.14 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry.
 
Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Impreza dofinansowana przez:

rajd_na_raty_2012_02

Starostwo Powiatowe w Jeleniej
Górze

rajd_na_raty_2012_04