RnR2015 RNR_01  RNR_02  

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich" organizują w dniu 14 czerwca wycieczkę nr 18. Wyjazd z Jeleniej Góry o godz. 7.29 pociągiem do Witkowa Śląskiego. Wycieczkę odbędziemy wspólnie z piechurami z Wałbrzyskiego Klubu Wędrowców.
 
Trasa wycieczki długości 12 km przebiega w Obniżeniu Lesku na pograniczu Gór Kamiennych i Wałbrzyskich. W Witkowie oglądamy barokowy kościół Zwiastowania NMP, potem drogami polnymi przez Borówno idziemy do Czarnego Boru. We wsi znajdują się interesujące zabytki: ruiny gotyckiego zamku – zachowały się nikłe fragmenty murów i kolista baszta, barokowy pałac (obecnie szpital – obiekt niedostępny), spichlerz z XVIII w. Następnie przez Gorce, oglądając po drodze relikty dawnego górnictwa węgla i barytu, idziemy do Boguszowa. W pn.-zach. części Boguszowa o nazwie Koło, położonej u podnóża Wzgórza Hutniczego, na placu dawnej kopalni barytu (możliwość znalezienia tego minerału) zatrzymujemy się na odpoczynek przy ognisku. W końcowej części wędrówki idziemy do punktu widokowego na miasto i otaczające pasma górskie. Po obejrzeniu panoramy schodzimy przez centrum Boguszowa (najwyżej położony rynek i ratusz w Polsce) do stacji kolejowej Boguszów Gorce, skąd o godz. 16.41 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500279011).
 
Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Impreza dofinansowana przez:

rajd_na_raty_2012_02

Starostwo Powiatowe w Jeleniej
Górze

rajd_na_raty_2012_04