Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

 

RNR_01 RNR_02  TurystykaLaczyPokolenia KPN-KRNAP

 

Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zaprasza na kolejny spacer krajoznawczy. Informujemy, że spacery są organizowane pod hasłem „Turystyka łączy pokolenia”. Dlatego zapraszamy do brania w nich udziału całymi rodzinami. Spacery są tak zorganizowane, że może w nich wziąć udział każdy. Zarówno kilkulatek jak i osoba w wieku bardzo dojrzałym.

Tym razem z prowadzącym – Krzysztofem Tęczą – spotykamy się w sobotę 2 sierpnia 2014 roku przy dworcu kolejowym PKP Jelenia Góra.  
Na trasę wyruszymy o godzinie 9.00. Tym razem obejrzymy kilka ciekawych obiektów architektonicznych, m.in.: budynek Liceum Ogólnokształcącego. Zwiedzimy skałki na Wzgórzu Grota-Roweckiego i przejdziemy na Wzgórze Tadeusza Kościuszki. Dalej podejdziemy na Złomy, by dotrzeć do starej skoczni narciarskiej na Kopkach. Po odpoczynku zobaczymy Skały Wilhelma i krętymi ścieżkami dotrzemy do ul. Wolności, gdzie zakończymy nasz spacer około godziny 14.00.

Uczestnicy spaceru ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Członkowie PTTK z opłaconą składką podlegają ubezpieczeniu zbiorowemu. Tel. do organizatora 609121744.

Krzysztof Tęcza