Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

PTTK Sudety Zachodnie pttk Rok Przewodnikow 2013 140 lat TT-PTTK

Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze zaprasza w sobotę 13 lipca 2013 roku na kolejny spacer krajoznawczy śladami obiektów militarnych. Z prowadzącym wycieczkę Włodzimierzem Bayerem spotkamy się o godzinie 9,00 przy głównym wejściu do marketu Real przy ul. Jana Pawła II w Jeleniej Górze. Tym razem udamy się przez Szybowisko, Stromiec, Srebrną Górę i Wapienną do Siedlęcina. Celem naszej wycieczki będzie wyszukiwanie ukrytych w zaroślach pozostałości po starych umocnieniach militarnych oraz miejsc, w których zachowały się ślady po wyrobiskach górniczych. Przejście zaplanowanej trasy nie powinno nam zająć więcej jak pięć godzin, a do domu wrócimy autobusem MZK linii nr 5, który odjeżdża z Siedlęcina o godz. 16,16 lub, jeśli będziemy musieli zbyt długo czekać, udamy się Doliną Bobru, co pozwoli w półtorej godziny dotrzeć do Jeleniej Góry.

Krzysztof Tęcza

Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” organizują w sobotę 1 czerwca 2013 r. trzeci w tym sezonie spacer krajoznawczy.