PTTK Sudety Zachodnie pttk Rok Przewodnikow 2013 140 lat TT-PTTK

Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich" organizują w sobotę 6 lipca 2013 r. czwarty w tym sezonie spacer krajoznawczy. Uczestnicy spaceru spotykają się z prowadzącym – Krzysztofem Tęczą, na przystanku MZK Agnieszkowska w Jagniątkowie o godzinie 10.00. Na miejsce zbiórki można dojechać autobusem linii nr 15 odjeżdżającym z dworca kolejowego w Jeleniej Górze o godz. 9.20.

Z Jagniątkowa udamy się do Zachełmia, a następnie zejdziemy szlakiem niebieskim do Podgórzyna, gdzie zwiedzimy kościół św. Trójcy. Korzystając ze ścieżki biegnącej wzdłuż potoku Podgórna dotrzemy do Parku Norweskiego w Cieplicach, gdzie zakończymy nasz lipcowy spacer.

Przypominamy, że uczestnicy spaceru ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie, natomiast członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Krzysztof Tęcza

Impreza dofinansowana przez:
Powiat Jeleniogórski Logo JGcdr9

Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze

Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” organizują w sobotę 1 czerwca 2013 r. trzeci w tym sezonie spacer krajoznawczy.