Broszura "Działalność PTTK na terenie zakładów "Celwiskoza-Jelchem" w Jeleniej Górze 1955-199" napisana przez Cezarego Turskiego".

Część I - Str 1 - 14
Część II - Str. 15 - 38
Część III - Str 39 - 65

PTTK w Celwiskozie