VIII OGÓLNOPOLSKI INDYWIDUALNY TURYSTYCZNY RAJD MOTOROWY PTTK „SZLAKIEM EWANGELICKIEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ W POLSCE – 2018”

REGULAMIN RAJDU

SZLAKIEM EWANGELICKIEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
Kraków – Stare Miasto – kościół ewangelicki p.w. Św. Marcina.

KOMISJA TURYSTYKI MOTOROWEJ
ODDZIAŁU PTTK „SUDETY ZACHODNIE” W JELENIEJ GÓRZE

 1. Organizator:
  Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.

 2. Kierownictwo rajdu:
  • Komandor: Jan Tyczyński.
  • Sekretarz: Maria Marcinkowska.

 3. Sponsorzy imprezy:
  • Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
  • Wydawnictwo Turystyczne „PLAN” w Jeleniej Górze.

 4. Cele rajdu:
  • Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, przypadającej w 2018 r.
  • Poznawanie obiektów ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce.
  • Poznawanie kultury i historii ewangelików w Polsce.
  • Poznawanie zabytków UNESCO i klasy europejskiej w Polsce i na świecie.
  • Poznawanie skansenów i muzeów etnograficznych w Polsce.
  • Poznawanie parków narodowych w Polsce.
  • Poznawanie polskich pomników historii.
  • Upowszechnianie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych.

 5. Termin rajdu:
  Rajd trwać będzie w okresie od 01.01 do 11.11.2018 r.

 6. Warunki uczestnictwa w rajdzie, opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy:
  • Uczestnikami mogą być indywidualni turyści zmotoryzowani, którzy dokonają opłaty i prześlą wypełnione karty zgłoszenia.
  • Maksymalnie załoga może liczyć 5 osób.
  • Opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy wynosi 25 zł od załogi.
  • Opłatę tę należy dokonać przelewem na konto PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, nr: BZ WBK S.A. 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193, z dopiskiem „Ewangelicka architektura sakralna  w Polsce”.
  • Zgłoszenie i ksero dowodu opłaty na pokrycie kosztów realizacji imprezy należy przesłać na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, ul. 1 – go Maja nr 86, 58 – 500 Jelenia Góra, tel. 75 – 752 – 58 – 51,  w terminie do 30 września 2018 r., e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Z chwilą wpływu zgłoszenia do tut. Oddziału i opłaty na wskazane konto, organizator rajdu przesyła „Kartę rajdową”.

 7. Punktacja rajdu:
  • Za potwierdzony pobyt i zwiedzanie miejscowości, które odegrały ważną rolę w walce o odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r.: Warszawa, Kraków, Wilno, Lwów, Poznań, Lublin, Kielce, Katowice, Góra Św. Anny, z opisem - 50 pkt.
  • Za potwierdzony pieczątką pobyt i zwiedzane obiektów ewangelickiej architektury sakralnej, w tym użytkowanych, w tym użytkowane czasowo oraz użytkowane obecnie przez inne wyznania lub przez osoby prawne i prywatne, z opisem- 30 pkt.
  • Za potwierdzony pieczątką pobyt i zwiedzane innych obiektów ewangelickiej architektury, np. szkoła, pastorówka, kantorówka, cmentarz, pomnik, tablica pamiątkowa, itp., z opisem        - 10 pkt.
  • Za dostarczone i podpisane zdjęcie lub widokówkę zwiedzanego obiektu ewangelickiej architektury sakralnej, max 1 zdjęcie danego obiektu                                -   5 pkt.
  • Za potwierdzone pieczątką zwiedzanie zabytku UNESCO, zabytku klasy europejskiej, z opisem                - 15 pkt.
  • Za potwierdzone pieczątką zwiedzanie polskiego pomnika historii, z opisem                            - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie skansenu, muzeum lub wystawy etnograficznej,    z opisem                        - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie parku narodowego w Polsce, z opisem                                      - 15 pkt.
  • Za potwierdzony udział w imprezie motorowej organizowanej przez PTTK                                 - 10 pkt.
  • Za potwierdzony udział w imprezie kulturalnej organizowanej w dawnym lub obecnym ewangelickim obiekcie sakralnym, np. koncert, z opisem, max. 10 imprez                - 10 pkt.
  • Za potwierdzony udział w uroczystościach państwowych, i samorządowych związanych z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, przypadającą w 2018 r., z opisem - 10 pkt.

 8. Uwagi do punktacji i potwierdzeń:
  • W ramach uczestnictwa w rajdzie należy zwiedzić, co najmniej 2 obiekty ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać w danym obiekcie, w danej miejscowości.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać u organizatora imprezy motorowej, kserokopię programu – regulaminu imprezy motorowej dołączyć do karty rajdowej.
  • Zabytki UNESCO i klasy europejskiej, parki narodowe, muzea etnograficzne, skanseny w Polsce wg wykazu zawartego w książeczce wycieczkowej MOT, wydanej przez Komisję Turystyki Motorowej PTTK z opisami oraz inne muzea etnograficzne, skanseny w Polsce, również z opisami.
  • Polskie pomniki historii, zgodnie z rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Uwzględnione będą obiekty – zabytki z wykazu UNESCO, znajdujące się poza granicami Polski wraz z opisami.
  • Nadesłane zdjęcia i widokówki należy opisać i przesłać na kartach rajdowych.
  • Polskie pomniki historii, nie będą jednocześnie uwzględniane, jako zabytki UNESCO i klasy europejskiej.
  • Do punktacji będą brane pod uwagę tylko oryginalne karty rajdowe i ich kserokopie.

 9. Obowiązki uczestnika.
  Po zakończeniu rajdu, karty rajdowe wraz z opisami i zdjęciami należy przesłać na adres organizatora, tj. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 – go Maja 86, 58 – 500 Jelenia Góra, w terminie do dnia 15 listopada 2018 r. Do przesyłki należy dołączyć znaczek na przesyłkę zwrotną.

 10. Świadczenia organizatora. Po zakończeniu i podsumowaniu rajdu załoga otrzyma:
  • Sprawozdanie z rajdu i listę załóg biorących udział w imprezie.
  • Plakietkę rajdową dla załóg sklasyfikowanych.
  • Dyplomy dla załóg sklasyfikowanych.
  • Nagrody dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 1 – 3.
  • Upominki dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 4 – 12.

 11. Postanowienia końcowe:
  • Rajd został zarejestrowany pod numerem 31/18 przez KTM ZG PTTK.
  • Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Karty rajdowe wraz ze zdjęciami pozostają w dokumentacji organizatora rajdu.
  • Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód powstałych w czasie trwania rajdu na osobie lub mieniu.

 12. Załącznik:
  Karta zgłoszenia.

Komandor rajdu:
Jan Tyczyński
PTM Nr 3638

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania [828 KB]