OMTTK2012_01OMTTK2012_02OMTTK2012_03

 1. Uwagi wstępne
  Niniejszy regulamin zawiera ustalenia obowiązujące na terenie powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jelenia Góra oraz stanowi załącznik do obowiązującego Regulaminu OMTT-K (do wglądu w Z.O. PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86 lub na stronie www.pttk-jg.pl ).

 2. Organizator
  1. PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86, tel. 075/7525851, tal./fax. 075/7523627, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Współorganizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze
  3. Turniej dofinansowany przez: Powiat Jeleniogórskie i Miasto Jelenia Góra
   OMTTK2012_04

   Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

   OMTTK2012_05

   Prezydent MiastaJeleniej Góry

 3. Etap międzypowiatowy
  1. Eliminacje międzypowiatowe odbędą się 31.03.2012 r. (sobota) o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 18.
  2. W eliminacjach wezmą udział najlepsze trzyosobowe drużyny z eliminacji szkolnych w trzech pionach: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne. Każdy podmiot (szkoła, koło, klub) może zgłosić do dwóch drużyn w każdym pionie. Podstawą przyjęcia do eliminacji jest „Protokół z etapu szkolnego" (wzór w załączeniu).
  3. Eliminacje szkolne - szkoły przeprowadzają we własnym zakresie.
  4. W ramach etapu międzypowiatowego przeprowadzone zostaną następujące konkurencje regulaminowe:
   1. Test krajoznawczy - 50 pytań, w tym ok. 50% o rejonie eliminacji (Sudety Zachodnie), 40% o województwie i 10% o kraju,
   2. Test wiedzy turystycznej, topograficznej - 25 pytań, w tym 5 z historii, tradycji i zadań PTTK, 5 z zasad uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak oraz 15 pytań z topografii,
   3. Test z samarytanki – 10 pytań z bezpieczeństwa i higieny wycieczkowania oraz ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy.
  Wszystkie testy mają charakter indywidualny. Ogólny czas na rozwiązanie testów wynosi 100 min. Na wynik drużyny składa się suma punktów uzyskanych przez wszystkich jej członków.

 4. Uwagi organizacyjne:
  1. Protokoły z etapu szkolnego będą przyjmowane do 16.03.2010 r. do godz. 15.00 w siedzibie Organizatora, pocztą na jego adres lub e-mailem (skan protokołu).
  2. Drużyny bez pełnoletniego opiekuna nie będą dopuszczone do eliminacji.
  3. Udział w imprezie jest całkowicie bezpłatny.
  4. Szczegółowe informacje o eliminacjach międzypowiatowych rozesłane zostaną jedynie do zgłoszonych w terminie jednostek.
  5. Uczestnicy podczas turnieju otrzymają posiłek, a zwycięskie zespoły nagrody i dyplomy.
  6. W roku 2012 nie odbędą się eliminacje dolnośląskie, dlatego też etap międzypowiatowy nie stanowi eliminacji do szczebla wyższego.
Kierownik Turnieju - Andrzej Mateusiak
Protokól z eliminacji szkolnych
Regulamin w formacie PDF