REGULAMIN eliminacji międzypowiatowych XXXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego
odsłon - 2675
poniedziałek, 07 lutego 2011 10:10
REGULAMIN
eliminacji międzypowiatowych
XXXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego

Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego
MTTK_01

 1. Uwagi wstępne
  Niniejszy regulamin zawiera ustalenia obowiązujące na terenie powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jelenia Góra oraz stanowi załącznik do obowiązującego Regulaminu OMTT-K (do wglądu w Z.O. PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86 lub na stronie www.pttk-jg.pl ).
 2. Organizator
  1. PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86, tel. 075/7525851, tal./fax. 075/7523627, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2. Współorganizator: Zespół szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze
  3. Turniej dofinansowany przez: Powiat Jeleniogórskie i Miasto Jelenia Góra
   MTTK_02 MTTK_03
 3. Etap międzypowiatowy
  1. Eliminacje międzypowiatowe odbędą się 02.04.2011 r. (sobota) o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ekonomicz-no-Turystycznych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 27.
  2. W eliminacjach wezmą udział najlepsze trzyosobowe drużyny z eliminacji szkolnych w trzech pionach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad-gimnazjalne. Każdy podmiot (szkoła, koło, klub) może zgłosić do dwóch drużyn w każdym pionie. Podstawą przyjęcia do eliminacji jest „Protokół z etapu szkolnego” (wzór w załączeniu).
  3. Eliminacje szkolne - szkoły przeprowadzają we własnym zakresie.
  4. W ramach etapu międzypowiatowego przeprowadzone zostaną następujące konkurencje regulaminowe:
   1. Test krajoznawczy - 50 pytań, w tym ok. 50% o rejonie eliminacji (Sudety Zachodnie), 40% o wo-jewództwie i 10% o kraju,
   2. Test wiedzy turystycznej, topograficznej - 25 pytań, w tym 5 z historii, tradycji i zadań PTTK, 5 z zasad uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak oraz 15 pytań z topografii,
   3. Test z samarytanki – 10 pytań z bezpieczeństwa i higieny wycieczkowania oraz ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy.
  Wszystkie testy mają charakter indywidualny. Ogólny czas na rozwiązanie testów wynosi 100 min. Na wynik drużyny składa się suma punktów uzyskanych przez wszystkich jej członków.
 4. Uwagi organizacyjne:
  1. Protokoły z etapu szkolnego będą przyjmowane do 16.03.2010 r. do godz. 15.00 w siedzibie Organizatora, pocztą na jego adres lub e-mailem (skan protokołu).
  2. Drużyny bez pełnoletniego opiekuna nie będą dopuszczone do eliminacji.
  3. Udział w imprezie jest całkowicie bezpłatny.
  4. Szczegółowe informacje o eliminacjach międzypowiatowych rozesłane zostaną jedynie do zgłoszonych w terminie jednostek.
  5. Uczestnicy podczas turnieju otrzymają posiłek, a zwycięskie zespoły nagrody i dyplomy.
  6. Zwycięskie drużyny uzyskają prawo startu w Eliminacjach Wojewódzkich.

Kierownik Turnieju - Andrzej Mateusiak
Regulamin w formacie PDF
Protokół z eliminacji etapu pierwszego (WORD)
Protokół z eliminacji etapu pierwszego (PDF)