Regulamin Eliminacji Międzypowiatowych
XLIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego
Jelenia Góra 2015
OLIMPIADA 2015

 

 1. Uwagi wstępne
  Niniejszy regulamin  zawiera ustalenia obowiązujące na terenie Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jelenia Góra oraz stanowi załącznik do obowiązującego Regulaminu OMTTK zatwierdzonego przez Prezydium ZG PTTK uchwałą nr 33/XVIII/2014 z dnia 04.11.2014 r. (do wglądu w biurze PTTK oraz na stronie http://mlodziez.pttk.pl/).

 2. Organizator
  1. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 86, tel. 757525851, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   pttk PTTK Sudety Zachodnie
  2. Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze
  3. Eliminacje dofinansowane są przez Miasto Jelenia Góra, Powiat Jeleniogórski i  PTTK
   Logo JGcdr9 Powiat Jelenia Gra pttk
 3. Etap międzypowiatowy  
  1. Eliminacje Międzypowiatowe OMTTK odbędą się w dniu 14.03.2015 r. (sobota) w Zespole Szkół Tech-nicznych „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju 10,  w Jeleniej Górze o godz. 9.45. Planowane zakończenie turnieju – godz. 14.30.
  2. W Eliminacjach mogą wziąć udział najlepsze trzyosobowe drużyny z eliminacji szkolnych w trzech pio-nach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Każdy zainteresowany podmiot (szkoła, klub, koło) może zgłosić do dwóch drużyn w każdym pionie. Podstawą do udziału w Eliminacjach są  wypełnione „Protokoły z etapu szkolnego” – wzór w załączniku oraz na stronie  www.pttk-jg.pl w za-kładce OMTTK.
  3. Eliminacje szkolne – szkoły przeprowadzają we własnym zakresie.
  4. W ramach etapu międzypowiatowego przeprowadzone zostaną testy wiedzy  z zakresu: zagadnień kra-joznawczych ( 20 pytań), turystycznych (10 pytań), topograficznych (5 pytań), bezpieczeństwa w ruchu drogowym (5 pytań), udzielania pierwszej pomocy (5 pytań). 
  5. Każde pytanie testowe będzie  posiadać tylko jedną prawidłową odpowiedź, spośród czterech propo-zycji odpowiedzi.    
  6. Testy mają charakter indywidualny, a punktacja drużyny składać się będzie z sumy prawidłowych od-powiedzi członków danej drużyny.
  7. Za odpowiedź prawidłową zaliczony będzie 1 punk, za nieprawidłową odpowiedź 0 punktów.
  8. Czas na  rozwiązanie testów wynosi 60 minut.
  9. Nieprzekraczalny termin zgłoszenia drużyn do Eliminacji Międzypowiatowych wraz z „Protokołem z etapów szkolnych” - do dnia 11.03.2015 r. do godz. 14.00 w siedzibie Oddziału PTTK przy ul. 1 Maja 86. Można zgłosić się emailowo przesyłając zeskanowane protokoły na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem na nr 757523627. 
  10. Drużyny bez pełnoletniego opiekuna nie będą dopuszczone do Eliminacji.
  11. Udział w imprezie jest bezpłatny.
  12. Uczestnicy podczas turnieju otrzymają znaczek okolicznościowy i posiłek, a zwycięskie drużyny nagrody i dyplomy.
  13. Zwycięskie  drużyny uzyskają prawo startu w Eliminacjach Wojewódzkich.

Zarząd Oddziału PTTK


Regulamin PDF
Protokół etapu pierwszego