Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze działała w składzie trzyosobowym. Przewodniczącym jest Krzysztof Tęcza, wiceprzewodniczącym Zdzisław Gasz, a pomaga im Antonina Sobierajska.

KK2012 01
Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze. Od prawej: Antonina Sobierajska, Zdzisław Gasz i Krzysztof Tęcza (przewodniczący KK). Foto: Krzysztof Tęcza

W 2012 roku odbyła się III edycja Spacerów krajoznawczych. Ogółem zorganizowano sześć wycieczek.

Podczas pierwszego spaceru, w dniu 21 kwietnia, zwiedzono muzeum komunikacji przy zakładach MZK, poznano Kopki, odszukano starą skocznię narciarską oraz dotarto do skał Ejsmonta i Surałło.

W trakcie drugiego spaceru (26 maja) dotarto do Cesarskiego Dębu, Cudownego Źródła, Perły Zachodu, Trafalgaru, Helikonu. Jednak najważniejszym było dokonanie pierwszego historycznego wejścia grupowego na Wieżę Baszty Zamkowej po remoncie. Podczas trzeciego spaceru (16 czerwca) dotarliśmy do skałek Mnich i Mniszka oraz na Strzelecką Górę, gdzie obejrzeliśmy wieżę widokową. Czwarty spacer (14 lipca) pozwolił uczestniczącym w nim turystom poznać pałac Paulinum, Wzgórze Kościuszki i zobaczyć jak wygląda Muzeum Karkonoskie po rozbudowie. Piąty spacer (4 sierpnia) poprowadził wszystkich w Karkonosze. Dotarliśmy do chatki AKT na Bażynowych Skałach, gdzie odpoczęliśmy przy ognisku.

Mimo, iż spacery organizowane są w soboty to ostatni z nich (szósty) odbył się w niedzielę 2 grudnia. Uczyniono tak by wszyscy uczestnicy zarówno Spacerów jak i Rajdu na Raty mogli spotkać się podczas wspólnego zakończenia sezonu turystycznego.

Wszystkie spacery prowadzone były przez Krzysztofa Tęczę.

KK współpracowała z KTP i dlatego Krzysztof Tęcza poprowadził sześć wycieczek Rajdu na Raty. 22 marca ze Szklarskiej Poręby przez Wysoki Kamień i Zakręt Śmierci do Piechowic. 3 czerwca z Karpacza przez Dobre Źródło, Grodną i Marczyce do Cieplic. 17 czerwca z Karpacza przez kaskady Myi, wodospad Podgórnej i Podgórzyn do Cieplic. 15 lipca ze Świeradowa do chatki Górzystów i dalej do Jakuszyc. 5 sierpnia z Korenova przez Izerkę i Orle do Jakuszyc. 9 września z Janowic Wielkich przez Różankę i Komarno do Maciejowej. Oprócz tego K. Tęcza wziął udział w siedmiu wycieczkach Rajdu na Raty (w tym imprezie rozpoczynającej i kończącej Rajd) i wraz z nową grupą turystów trzy razy w wycieczkach autokarowych do Czech.

Jak zwykle pod koniec stycznia odbyła się Wiosenna Narada Turystów Pieszych. Tym razem w Prochowicach. Miało to miejsce 29 stycznia, a dzień wcześniej odbyło się posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej. W obu tych spotkaniach uczestniczyli kol. Antonina Sobierajska, kol. Krzysztof Tęcza oraz Wiktor Gumprecht. Krzysztof Tęcza podczas tego spotkania otrzymał z rąk członka Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK, Pawła Idzika, legitymację Instruktora Ochrony Przyrody.

W ramach spotkań krajoznawczych K. Tęcza wziął udział 24 lutego w spotkaniu z Krzysztofem Wielickim, znanym himalaistą. Spotkanie to odbyło się w Izerskiej Chacie w Szklarskiej Porębie.

25 lutego K. Tęcza wziął udział w spacerze na rakietach zorganizowanym przez Karkonoski Park Narodowy. Miało wtedy miejsce szkolenie z zakresu prawidłowego używania rakiet śnieżnych.

Dnia 29 lutego, w związku z przypadającym dodatkowym dniem w roku przestępnym, KK zorganizowała specjalne zimowe wejście na Skopiec połączone z ogniskiem i biesiadą. Trasę poprowadził K. Tęcza.

W dniach 10 i 11 marca w Mokrzeszowie odbyło się Sympozjum górskie zorganizowane przez KTG Łazek i Delegaturę Sudecką KTG ZG PTTK. Impreza ta miała na celu promocję Sudetów. Krzysztof Tęcza wystąpił podczas tego spotkania z prezentacją o chatkach karkonoskich w okresie zimowym. Aby przygotować się do tego wystąpienia odbył on w styczniu, lutym i marcu kilka wycieczek, podczas których wykonał odpowiednie zdjęcia. W Sympozjum z naszego oddziału wzięli także udział Andrzej Mateusiak, Wiktor Gumprecht, Anna Tęcza. O randze tego spotkania świadczy fakt przybycia Marka Staffy, Jerzego Kapłona, Jerzego Gajewskiego, Mariana Hawrysza, Janusza Konieczniaka oraz Krzysztofa Mazurskiego, który promował tu swoje najnowsze dzieło "Historię turystyki sudeckiej". Wszyscy prelegenci otrzymali ją w podarunku wraz z dedykacją autora. Oprócz K. Tęczy wystąpił także Jacek Potocki z Jeleniej Góry.

W dniu 27 kwietnia K. Tęcza wystąpił w Książnicy Karkonoskiej z prezentacją chatek karkonoskich. Pokazał na zdjęciach jak wyglądają one w okresie zimowym.

Dnia 12 maja K. Tęcza zorganizował kolejne Ogólnopolskie Seminarium „Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej". Jest to impreza firmowana przez KK ZG PTTK. Tym razem do przygotowania wystąpień zostali zaproszeni: Gabriela Zawiła dyrektor Muzeum Karkonoskiego, Julita Izabela Zaprucka dyrektor Muzeum Miejskiego Dom Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie, gen. Bronisław Peikert ostatni dowódca garnizonu wojskowego w Jeleniej Górze, Krzysztof Korzeń Dyrektor Biura Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, Kazimierz Piotrowski pracownik Urzędu Miasta, Ivo Łaborewicz kierownik Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze. Oczywiście wystąpienie swoje miał także organizator imprezy czyli Krzysztof Tęcza. Podczas seminarium wystąpił zespół ludowy "Jeleniogórzanie" prowadzony przez Marcina Zdybał. Patronat nad imprezą objął Jerzy Pokój Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Seminarium było imprezą towarzyszącą XIV Międzynarodowym Targom Turystycznym TOURTEK. Zarówno seminarium jak i Spacery krajoznawcze zostały dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Urząd Miasta Jelenia Góra.

W dniach 18 - 19 maja Krzysztof Tęcza brał udział w szkoleniu kierowników Regionalnych Pracowni Krajoznawczych jakie odbyło się w Kaliszu. Tam też brał udział w zebraniu KK ZG PTTK, której jest członkiem.

W niedzielę 20 maja K. Tęcza jako przedstawiciel Komisji wziął udział w wycieczce szkoleniowej po Borowym Jarze zorganizowanej i poprowadzonej przez pana Eugeniusza Gronostaja.

31 maja odbyło się sprzątanie rzeki Bóbr i jeziora Modrego. Organizatorem tego wydarzenia był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział w Jeleniej Górze. W akcji tej z naszego Oddziału udział wzięli: Andrzej Mateusiak, Zenon Kędziora i Krzysztof Tęcza.

W dniach 7 - 10 czerwca K. Tęcza wziął udział w Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej w Łowiczu, zorganizowanym przez Komisję Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK. Podczas tego Forum K. Tęcza został mianowany Instruktorem Fotografii Krajoznawczej. Zaprezentował tam także swoje zdjęcia.

14 czerwca K. Tęcza uczestniczył w posiedzeniu Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej w Lubachowie.

15 czerwca wziął udział w nocnym przejściu Dużej Trasy Sztaudyngerowskiej zorganizowanym przez stowarzyszenie Puch Ostu.

Dnia 20 czerwca K. Tęcza w imieniu KK odwiedził Antoniego Litwina z Olszyny, któremu wręczył kwiaty i życzenia stu lat życia. Okazją był jubileusz ukończenia w tym dniu przez Antoniego 80. lat.

Dnia 6 lipca odbył się pogrzeb Andrzeja Grzybowicza, przewodniczącego KTG przy naszym Oddziale. W latach 2005 - 2009 był on członkiem KTG ZG PTTK. W pogrzebie uczestniczył K. Tęcza, Andrzej Mateusiak oraz znajomi i przyjaciele zmarłego. Przybył także przedstawiciel KTG ZG PTTK Marek Szot.

W dniach 6-8 lipca obchodzono z okazji 110 - lecia Święto Kolei Dolnośląskiej. Odsłonięto wtedy stosowną tablicę umieszczoną na głazie ustawionym na stacji w Jakuszycach. Święto to obserwował K. Tęcza

W dniu 9 lipca miała miejsce akcja wniesienia flagi miasta Jelenia Góra na Śląskie Kamienie. Dokonali tego: Ela Brasewicz, Krzysztof Tęcza, Wiktor Gumprecht, Włodzimierz Bayer oraz przedstawiciele miasta i KPN.

W dniach 25 lipca do 1 sierpnia Krzysztof i Anna Tęcza wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Krajoznawczej KRESY 2012. Był to pierwszy tego typu wyjazd zorganizowany na zlecenie KK ZG PTTK. Planowane są kolejne w latach następnych. Najbliższy na Białoruś. Podczas tegorocznego wyjazdu uczestnicy Konferencji zwiedzili Lublin, Włodzimierz Wołyński, Torczyn, Łuck, Ołykę, Klewań, Ostróg, Krzemieniec, Wisniowiec, Zbaraż, Tarnopol, Podkamień, Brody, Podhorce, Olesko, Lwów i Żółkiew. Spotykali się zarówno z miejscową polonią jak i władzami miast oraz znanych uczelni. Odwiedzali miejsca dla Polaków szczególne jak Cmentarz Orląt i nawiązywali kontakty, zarówno prywatne jak i te oficjalne prowadzące do wymiany doświadczeń i dalszej współpracy pomiędzy organizacjami i uczelniami w Polsce i na Ukrainie.

12 sierpnia K. Tęcza, we współpracy z organizatorami festynu Muzyczny Jagniątków, poprowadził spacer dla dorosłych uczestników spotkania, natomiast przedstawiciel KPN poprowadził spacer dla dzieci. W końcowej fazie wycieczek obie grupy połączyły się i wspólnie dotarły do Gospody Wedle Bucków, gdzie świętowali mieszkańcy Jagniątkowa i ich goście.

W dniach 21-26 sierpnia odbył się XLII CZAK. W Sosnowcu reprezentantem KK był Krzysztof Tęcza. Wielokrotnie zabierał on głos w zorganizowanym tam Forum, podczas którego szukano sposobów na pozyskiwanie do turystyki młodzieży. Podczas CZAK-u K. Tęcza otrzymał uprawnienia Jurora Zbiorów Krajoznawczych. Jest on 24 osobą w Polsce posiadającą takie uprawnienia. Także w Sosnowcu wziął on udział w zebraniu KK ZG PTTK.

Dnia 2 września w Muzeum Kłodzkim zorganizowano uroczystości związane z jubileuszem 90. urodzin Franciszka Dymczyńskiego. Pojechali tam Anna i Krzysztof Tęcza. Całość uroczystości poprowadził Krzysztof R. Mazurski , natomiast Krzysztof Tęcza, w imieniu KK ZG PTTK, wręczył jubilatowi przyznany mu tytuł Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa. Obecna była także Anna Makowska, która opiekuje się panem Franciszkiem. Pięknie jej za to dziękujemy.

11 września odbył się pogrzeb znanej i lubianej przewodniczki Marii Dąbrowskiej. W tych smutnych uroczystościach wzięli udział Andrzej Mateusiak oraz Anna i Krzysztof Tęcza. Byli także znajomi Pani Marii.

W dniach 15-16 września w Poznaniu obradowało jury XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. K. Tęcza jako członek jury walczył o nagrody wcześniej zgłoszonych przez siebie publikacji. Udało się przekonać pozostałych jurorów, że na wyróżnienie zasługują także publikacje z naszych stron. Są to: Historia turystyki sudeckiej - Krzysztofa R. Mazurskiego; Atlas. Georóżnorodność i atrakcje geoturystyczne Karkonoskiego Parku Narodowego i Otuliny - Roksany Knapik i Piotra Migonia; oraz Śladem krzyży pokutnych po obu stronach Odry.

20 września miała miejsce prelekcja K. Tęczy w Książnicy Karkonoskiej pt. Kresy współczesne. Mimo, iż trwała ona prawie dwie godziny nikt nie wyszedł z sali.

6 października K. Tęcza był uczestnikiem poprowadzonej przez Emila Mendyka wycieczki szlakiem pielgrzymów z miejscowości Melaune do Budziszyna. Spotkania te organizowane są przez Stowarzyszenie "Pogranicze" z Lubania i Christlig-Sozialen Bildungswerk Sachsen jako wspólny polsko-niemiecki projekt "Via Regia: poznać Europę - od historii do przyszłości".

7 października K. Tęcza wziął udział w zorganizowanej wycieczce prowadzącej z Odrodzenia wokół Kozich Grzbietów. Wycieczka ta została poprzedzona dyskusją dotyczącą turystyki w środkowej części Karkonoszy.

13 października K. Tęcza wziął udział w ostatnim przejściu trasą Via Regia. Wspólna wycieczka turystów niemieckich i polskich prowadziła z miejscowości Kamenz do Königsbrück.

W dniach 19-21 października w Karpaczu odbył się XIII Zlot Oddziałów i Kół Środowiskowych. Jego komandorem i organizatorem był Andrzej Mateusiak. Z KK pomagał mu Krzysztof Tęcza, który był wicekomandorem Zlotu. Oprócz pomocy w obsłudze imprezy poprowadził on także dwa spacery po Karpaczu. Pozostałe trasy prowadzili Wiktor Gumprecht i Włodzimierz Bayer. Biuro zlotowe obsługiwała Maria Marcinkowska. Podczas Zlotu prelekcje wygłosili: Andrzej Mateusiak, Krzysztof Tęcza, Roman Rąpała, Tomek Łuszpiński. Aby przygotować odpowiednie zdjęcia do prezentacji Karkonoszy K. Tęcza poświęcił dwa dni na wycieczki. Za każdym razem trafiał na śnieżyce. Do Karpacza przyjechali m.in. Robert Śmigielski - komandor zeszłorocznego Zlotu oraz Ryszard Kunce Przewodniczący Komisji Środowiskowej ZG PTTK.

26 października odbyła się w Poznaniu uroczystość wręczania nagród na XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Książek Krajoznawczych i Turystycznych. Miało to miejsce podczas XXIII Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON. W tej wyjątkowej uroczystości wziął udział Krzysztof Tęcza. Towarzyszyła mu Anna Tęcza. Nagrodę odebrał Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego Andrzej Raj, za wydaną nakładem Parku pozycję „Atlas. Georóżnorodność i atrakcje geoturystyczne Karkonoskiego Parku Narodowego i Otuliny".

W dniach 26-28 października odbył się we Wleniu 48. Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej zorganizowany przez Oddział PTTK Ziemi Lwóweckiej. Jego komandorem był Paweł Idzik. Z naszego oddziału pojechali m.in. Antonina Sobierajska, K. Tęcza, Wiktor Gumprecht.

2 grudnia, w Klubie Nauczyciela, odbyło się zakończenie sezonu turystycznego 2012. Wspólnie bawili się uczestnicy Rajdu na Raty organizowanego przez KTP (kierownik Wiktor Gumprecht) oraz Spacerów krajoznawczych organizowanych przez KK (kierownik Krzysztof Tęcza). Dla przybyłych K. Tęcza przygotował krótką prezentację zdjęć ze spacerów oraz chatek karkonoskich zimą.

5 grudnia K. Tęcza wziął udział w spotkaniu z okazji 100. rocznicy urodzin Teofila Ligenzy vel Ozimka oraz specjalnej wycieczki zorganizowanej przez Wiktora Gumprechta. Były wspomnienia nad grobem i przy ognisku.

Krzysztof Tęcza jako członek KK ZG PTTK brał udział w zebraniach tejże Komisji, które odbyły się w Kaliszu, Sosnowcu i Warszawie. Podczas zebrań skutecznie zabiegał o sprawy ważne dla naszego regionu.

W dniu przewidywanego końca świata czyli 21 grudnia K. Tęcza zorganizował specjalną wycieczkę na Koniec Świata. Uczestniczący w niej miłośnicy wypoczynku na świeżym powietrzu dotarli do trzech miejsc uznawanych za Koniec Świata. Oprócz tego wychodząc z domów jesienią doczekali się nadejścia astronomicznej zimy. Dzięki temu wszyscy zobaczyli jak pięknie wygląda Borowy Jar o tej właśnie porze roku.

Krzysztof Tęcza, tak jak w poprzednich latach, redaguje miesięcznik „Informator Krajoznawczy", w którym dokumentuje działania krajoznawcze zarówno naszego oddziału jak i oddziałów zaprzyjaźnionych. Podobnie czyni w redagowanym przez siebie kwartalniku KK ZG o nazwie „Krajoznawca". Zamieszczane tam publikacje dotyczą całego kraju, jednak szczególne miejsce ma tematyka sudecka. Dzięki tym działaniom zmienia się wśród działaczy naszego Towarzystwa wiedza o naszym regionie. Oczywiście na plus. Jeśli chodzi o Krajoznawcę to Biblioteka Narodowa przydzieliła na ten tytuł numer ISBN, zarówno na jego wersję elektroniczną umieszczaną na stronie KK ZG PTTK jak i wersję papierową, która trafia do najważniejszych bibliotek w kraju oraz wszystkich Regionalnych Pracowni Krajoznawczych.

Jako członek KK ZG oraz Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa K. Tęcza bierze udział w pracach dotyczących zmian w regulaminach Instruktora Krajoznawstwa, Odznak Krajoznawczych oraz powoływaniu nowych Instruktorów Krajoznawstwa Polski i Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa.

Na szczeblu ZG współpracuje z Komisją Ochrony Przyrody, Komisją Historii i Tradycji, Komisją Turystyki Pieszej, Radą ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych i Komisją Turystyki Górskiej. W terenie KK Oddziału Sudety Zachodnie współpracuje z działaczami z Oddziałów PTTK w Lwówku śląskim, Kamiennej Górze, Żarach.

Przy KK prowadzony jest referat Weryfikacji Odznak Krajoznawczych. Kierownikiem referatu jest Krzysztof Tęcza, członkami Zdzisław Gasz i Piotr koliszko. W roku obecnym zweryfikowano 1 odznakę ROK w stopniu brązowym.

K. Tęcza jako członek Centralnego Zespołu Weryfikacji Odznaki Krajoznawczej Polski przyznał w roku 2012 2 OKP w stopniu brązowym, 1 OKP w stopniu srebrnym i 1 OKP w stopniu złotym z szafirem.

K. Tęcza podjął współpracę z Książnicą Karkonoską i przekazuje swoje relacje do utworzonej dla tego celu kategorii Krajoznawstwo. Dlatego wszystkie opisy są dostępne na stronach Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej.

Ostatnio K. Tęcza włączył się do pracy przy polsko-niemieckim projekcie e-Pogranicze. Chodzi o dokumentowanie wydarzeń jak i zabytków z terenów po obu stronach granicy. Oficjalna prezentacja założeń tego programu miała miejsce 14 grudnia w Książnicy Karkonoskiej. Byli na niej Wiktor Gumprecht i Krzysztof Tęcza.

Oprócz tego K. Tęcza opublikował w roku obecnym ponad 1400 zdjęć. W 2012 roku ukazało się także ponad 560 jego publikacji. Jest to związane z próbą dokumentowania imprez i wydarzeń turystycznych i krajoznawczych, w których stara się w miarę wolnego czasu, uczestniczyć.

Krzysztof Tęcza
Przewodniczący Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze


Dokument PDF