W plebiscycie Radia Wrocław TOP5 dolnośląskich bibliotek, który zakończył się w marcu 2017 roku radiosłuchacze wyróżnili pięć bibliotek będących ich zdaniem miejscami wyjątkowymi, przyjaznymi i zachęcającymi do ich odwiedzania. Nie są to biblioteki wielkie, te powszechnie znane, ale o co innego chodziło w tym plebiscycie. O miejscu w rankingu decydowały dwa czynniki. Pierwszy to ilość oddanych głosów, drugi to ocena pracy danej jednostki. Dzięki temu było możliwe, że biblioteki położone w mniejszych miejscowościach miały wyrównane szanse z jednostkami z dużych ośrodków miejskich gdzie liczba czytelników korzystających z danych zasobów bywa znacznie większa. Tym razem spośród zgłaszanych przez radiosłuchaczy placówek najlepiej wypadła biblioteka w Czarnym Borze. Tuż za nią uplasowała się Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu. Trzecie miejsce zajęła biblioteka Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy działająca w Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu. Czwarte miejsce przypadło Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze a piąte Mediatece we Wrocławiu.

Biblioteka RPK w BukowcuBiblioteka w Czarnym Borze to także centrum kultury uważane za jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Biblioteka pod Atlantami to duży organizm mający oprócz siedziby głównej mieszczącej się na wałbrzyskim Rynku także kilka filii na terenie miasta. Książnica Karkonoska to jedna z bardziej rozpoznawalnych placówek bibliotecznych w skali kraju. Posiada bardzo obszerny zbiór regionalny, prowadzi dużą działalność kulturalną a w jej strukturach działa jedna z pierwszych w Polsce i jednocześnie plasująca się w pierwszej dziesiątce tego typu placówek jeleniogórska biblioteka cyfrowa. Mediateka to Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu mająca spore tradycje i liczne grono czytelników.

Biblioteka Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy działająca w Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu, która w przedstawionym rankingu zajęła trzecie miejsce to miejsce niezwykłe, inne niż te przedstawione powyżej. Jej usytuowanie w małej miejscowości jaką jest Bukowiec w gminie Mysłakowice może budzić pewne obiekcje co do dostępności placówki, poza tym istnieje ledwie kilka lat. Niemniej w tym czasie placówka ta wykazała się znaczącą działalnością zarówno wystawienniczą jak i wydawniczą. RPK wydaje własne publikacje, m. in. cykl wydawniczy Zeszyty Historyczne, który to został wyróżniony w trakcie XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej II nagrodą w kategorii Informatory krajoznawcze. RPK organizuje liczne seminaria krajoznawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi a także spotkania przy ognisku czy wycieczki dla dzieci ze szkół podstawowych regionu. Pracownia włącza się również w liczne akcje skierowane do młodzieży, choćby projekt „Moja Mała Ojczyzna” oraz Młodzieżowy Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy PTTK „Poznajemy Ojcowiznę”. W roku 2016 Pracownia otrzymała nagrodę Starosty Jeleniogórskiego statuetkę „Liczyrzepy”. Również w zeszłym roku na Uniwersytecie Łódzkim została napisana praca dyplomowa o naszej Pracowni.

Krzysztof Tęcza